استخاره سوره یوسف آیه ۴۴

جواب استخاره صفحه ۲۴۱

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:   انجام بده
  • نتیجه کلی:   خوب است با کمی صبر و حوصله به نتیجه مطلوبی می رسید.
  • نتیجه ازدواج:   زندگی خوبی خواهید داشت بخدا توکل کنید و اقدام کنید.
  • نتیجه معامله:   خوب است ان شاءالله سود خوبی نصیبتان خواهد شد.
  • سوره:   یوسف
  • آیه:   44

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره یوسف آیه ۴۴

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ


ترجمه: آنها گفتند: خوابهای پریشان است و ما تعبیر خوابهای پریشان نمی‌دانیم.