تعبیر خواب حرف ز

تعبیر خواب حرف ز,لیست تعبیرخواب ز

لیست تعبیر خواب ز بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ز، ذال، ضاد و ظ

خواب هایی که با حرف اول ز، ذال، ضاد و ظ شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ز

تعبیر خواب زالو

تعبیر خواب زالو

تعبیر خواب زالو دیدن زالو در خواب می تواند معانی متفاوتی داشته باشد. زالو در…

تعبیر خواب زرافه

تعبیر خواب زرافه

تعبیر خواب زرافه زرافه ها از آفریقا منشا گرفته اند و این تنها قاره ای…

زیارت pilgrimage

تعبیر خواب زیارت

دعای سفر دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب، نشانه آن است که به سفری طولانی…

تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب زلزله همانطور که زلزله در عالم واقعیت خوب و پسندیده نیست؛ تعبیر خواب…

بادیه badie

تعبیر خواب ظرف

ظرف در خواب معرف کدبانوی خانه است و روابطی که از نظر اخلاقی و عاطفی…

زیره Cumin

تعبیر خواب زیره

دیدن زیره در خواب بد نیست به خصوص اگر بوی خوش داشته باشد. استشمام بو…

ضریح zarih

تعبیر خواب ضریح

تعبیر خواب ضریح و حرم از دید حضرت امام جعفر صادق (ع) تعبیر خواب رفتن…

زنبیل basket

تعبیر خواب زنبیل

اگر در خواب دیدید که زنبیلی به دست دارید در آینده مشتاق یا علاقه مند…

زن woman

تعبیر خواب زن

ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های…

تعبیر خواب زمستان چیست,دیدن سرما و برف در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب زمستان

تعبیر دیدن زمستان و برف، محمدبن سیرین زمستان به خواب دیدن، پادشاه بود. اگر به…

دیدن زرشک در خواب

تعبیر خواب زرشک

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زرشک در خواب آورده اند. ابن سیرین زرشک را در…

زخم wound

تعبیر خواب زخم

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا، زخم و جراحت نشانه احساسات آسیب دیده و…

زنجیر chain

تعبیر خواب زنجیر

زنجیر در خواب نشان اسارت و پیوند انقیاد آمیز است و تعبیر آن متفاوت می…

تعبیر دیدن زمین در خواب

تعبیر خواب زمین

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر زمین، زن می‌باشد. تعبیر دیدن زمین خوب و بزرگ حضرت…

زگیل Wart

تعبیر خواب زگیل

زگیل همانند تبخال یه مشکل پوستی است که دیدن آن در خواب میتواند تعابیر مختلفی…

تعبیر ذرت

تعبیر خواب ذرت

ذرت در خواب نشانگر رشد، باروری، فراوانی و شکوفایی است. معمولاً دیدن ذرت در خواب…

تعبیر خواب زغال

تعبیر خواب زغال

درمورد دیدن خواب زغال محمدبن سیرین میگوید: زغال دیدن به خواب ، مال حرام است.…

زهر Poison

تعبیر خواب زهر

معبران معتقدند که زهر مال حرام است ولی بهترین توجیه را از امام صادق علیه…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو