تعبیر خواب حرف ز

تعبیر خواب حرف ز,لیست تعبیرخواب ز

لیست تعبیر خواب ز بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ز

خواب هایی که با حرف اول ز شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ز

زنبیل basket

تعبیر خواب زنبیل

اگر در خواب دیدید که زنبیلی به دست دارید در آینده مشتاق یا علاقه مند…

زن woman

تعبیر خواب زن

ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های…

تعبیر خواب زمستان چیست,دیدن سرما و برف در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب زمستان

تعبیر دیدن زمستان و برف، محمدبن سیرین زمستان به خواب دیدن، پادشاه بود. اگر به…

دیدن زرشک در خواب

تعبیر خواب زرشک

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زرشک در خواب آورده اند. ابن سیرین زرشک را در…

زخم wound

تعبیر خواب زخم

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا، زخم و جراحت نشانه احساسات آسیب دیده و…

زنجیر chain

تعبیر خواب زنجیر

زنجیر در خواب نشان اسارت و پیوند انقیاد آمیز است و تعبیر آن متفاوت می…

تعبیر دیدن زمین در خواب

تعبیر خواب زمین

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر زمین، زن می‌باشد. تعبیر دیدن زمین خوب و بزرگ حضرت…

زگیل Wart

تعبیر خواب زگیل

زگیل همانند تبخال یه مشکل پوستی است که دیدن آن در خواب میتواند تعابیر مختلفی…

تعبیر خواب زغال

تعبیر خواب زغال

درمورد دیدن خواب زغال محمدبن سیرین میگوید: زغال دیدن به خواب ، مال حرام است.…

زهر Poison

تعبیر خواب زهر

معبران معتقدند که زهر مال حرام است ولی بهترین توجیه را از امام صادق علیه…

زیره Cumin

تعبیر خواب زیره

ديدن زيره در خواب بد نيست به خصوص اگر بوي خوش داشته باشد. استشمام بو…

زکام

تعبیر خواب زکام

اگر در خواب ببينيد زکام شده ايد مختصر کسالتي پيدا مي کنيد که زود زائل…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو