تعبیر خواب زرشک

دیدن زرشک در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن زرشک در خواب چیست؟

دیدن زرشک در خواب

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زرشک در خواب آورده اند.

ابن سیرین زرشک را در خواب ناراحتی می داند.

مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب زرشک می گوید اگر در خوابتان زرشک روی درخت باشد خوب است ولی اگر خواب ببینید زرشک را از درخت جدا کردید تعبیر خوبی ندارد و به معنای غم و ناراحتی می باشد.

گاهی اوقات زمانی که انسان خواب می بیند در خواب فکر میکند که فبلا با چنین صحنه ای روبرو شده است.به این حالت در خواب دژاوو می گویند و جالب است بدانید این اتفاق بیشتر برای زنان رخ میدهد تا مردان.

بد نیست بدانید همه افراد اگر بدنی سالم داشته باشند خواب می بینند اینکه بعضی افراد می گویند ما خواب نمی بینیم به این دلیل است که خواب خود را به یاد نمی آوردند.


تعبیر دیدن زرشک در خواب چیست؟

تعبیر خواب زرشک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زرشک اگر به درخت باشد هیجان است مخصوصا اگر سرخی آن را در خواب مشاهده کنید

تعبیر خواب زرشک به روایت محمد بن سیرین

زرشک درخواب دیدن به معنای غم و ناراحتی است.


تعبیر زرشک پلو در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب زرشک پلو ببینید به معنای نعمتی است که نصیب شما می شود اما این نعمت باعث ناراحتی شما می شود.


مطیعی تهرانی در مورد کندن زرشک از درخت می گوید:

ولی چنانچه زرشک را از درخت بکنید و بخورید غم و اندوه است مخصوصا اگر ترش بود و در خواب ترشی آن را حس کردید. جمع کردن زرشک از درخت به معنای کاری می باشد که که خودتان شروع می کنید ولی در نتیجه شما را ناراحت می کند.

ابن سیرین در همین رابطه می گوید:

اگر در خواب بیند زرشک از درخت جمع می کرد، دلیل است با مردی خسیس دچار دشمنی می شوی.


تعبیر خوردن زرشک در خواب

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب بیند زرشک میخورد، به معنای غم و اندوه است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب زعفران

☺ تعبیر خواب «زرشک» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «زرشک» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید