تعبیر خواب درخت

دیدن درخت در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن درخت در خواب چیست؟

درختtree

درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست.

اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.


ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم.


اگر قورباغه را بر درخت، مخصوصا روی شاخه های درخت ببینید شما را فریب می دهند و در واقع گندم نمایی و جو فروشی می کنند.


اگر در خواب ببینید که درختان بارداری که متعلق به شما هستند شته زده زیان می بینید و اهمیت و شدت و ضعف زیان بستگی به این دارد که ببینید شته کجای درخت را مورد تهاجم قرار داده؛ اگر شته به ساقه درخت آسیب رسانده باشد زیان شما بنیادی و کلی است و اگر فقط به میوه ها حمله کرده باشد ضرر مختصری را تحمل خواهید کرد که قابل جبران است.


اگر در خواب ببینید که هوا گرفته و ابری است و احساس سرما بکنید و مشاهده کنید که درختان زرد و پژمرده شده اند و به این ترتیب در می یابید که خزان فرارسیده است یک دوره کوتاه گرفتگی و ملال برای شما پیش می آید که البته طولانی نیست و زود می گذرد.

اگر پاییز باشد و شما در خواب بر درختان میوه ببینید تعبیر آن بستگی به آن میوه بخصوص دارد که دیده اید.


اگر در خواب ببینید زیر سایه درخت نشسته اید نیکو است چرا که خواب شما می گوید رفاه و آرامش می یابید و باز هم این با توجه به نوع درخت تفاوت هائی به وجود می آورد که در تعبیر اثر می نهد اما کلا حکم همین است.


درخت انجیر در خواب به این واقعیت اشاره دارد که خواب ما با آگاهی عمیق تر روحانی ای در ارتباط است و روحمان از چیزی خبر دارد که ما از آن بی اطلاع هستیم.

زمانی فردی که خواهر ثروتمند اما بیماری داشت، خواب می بیند که قبل از آن که در خانه شان درخت انجیری رشد کند او هفت انجیر سیاه را از درخت می چیند و می خورد. خواهر او بعد از 7 روز درگذشت و او به عنوان وارث همه چیز را به ارث برد. دلایل آن واضح است.


اگر بیننده خواب ببیند که عناب از درخت می چیند سود می برد و پیروزی حاصل می کند.


کاشت درخت انار در خواب نشانه ی مثبتی است که به شما نشان می دهد به زودی ثروت زیادی به دستتان خواهد رسید. چنین خوابی به شما نشان می دهد که در حال تصمیم گیری های مالی مثبتی هستید که به نتایج بسیار خوبی ختم خواهند شد.


رویای درخت هلو نشان دهنده این امر است که شما یک دوست متقلب را خواهید شناخت.

رویای درخت هلوی شکسته نشان می دهد که شما شانس بهتری خواهید داشت و در کار و حرفه ی خود پیشرفت خواهید کرد.

اگر در خواب دیدید که در حال کاشتن درختان هلو هستید بدانید که این خواب نشان دهنده خوشبختی است.


برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت انسان.

اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و خرم دارید که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهید شد و به آبرومندی در جامعه شناخته می شوید.


اگر در خواب ببیند درختان بی بر مانند بید و کاج و سرو و چنار شکوفه آورده اند خوب نیست و نشان از فتنه و آفت است.


چنان چه در خواب دیدید که در خانه خودتان درخت بلوط روئیده مال دار می شوید و احتمالا یکی از فرزندان یا برادران و خواهران شما به طور کلی آن ها که با شما از یک ریشه و پیوند هستند، مثل آن درخت تناور و پربار می شود که شما از آن بهره مند می گردید و در سایه اش به تنعم و رفاه می رسید.


اگر چغاله را از درخت بکنید تعدی می کنید و ظلم روا می دارید.

اگر در خواب ببینید که هنگام چیدن چغاله از درخت شاخه را شکستید ظلمی می کنید که در نتیجه آن خانه و خانواده ای را متلاشی می نمایید و به هم می ریزید حال اگر چغاله را بخرید یا کسی به شما بدهد دهنده یا فروشنده چغاله به جای کسی است که شما را به انجام کار خلاف دعوت و تحریص می کند.


اگر ببینید نارگیلی بر درخت است و شما می خواهید آن را بکنید پیشنهاد کار پر سودی به شما عرضه می شود و اگر کندید این سود عایدتان می شود.


اگر بیننده خواب ببیند در جائی است که تعداد زیادی درخت کاج وجود دارد به جمعی می پیو ندد و وارد می شود که با او به سردی و بی مهری رفتار می کنند و وی را نمی پذیرند.

چنانچه در خواب ببینید در خانه شما یک درخت کاج روئیده و قبلا چنین درختی نبوده فرح و خرمی به خانه شما راه می یابد. درخت کاج تنها هر جا که باشد سرسبزی و طراوت و پایداری و مقاومت است ولی کاج های زیاد نشان سردی و بی مهری هستند.


معبران در مورد صنوبر نظر خوشی ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به حساب نیاورده اند. ابن سیرین نوشته مردی است بد دین که نه دنیا دارد و نه آخرت ولی مولف نفایس الفنون نوشته که سرو و …

صنوبر مردم نیکو سرشت و فرزند باشد. مجلسی رحمه الله علیه در مورد صنوبر سکوت کرده اما کلا درختان سرسبز را بد ندانسته است.


تعبیر شاخ و برگ درخت

درختی را در نظر بگیرید که شاخه و برگ فراوان دارد. این شاخه ها به ترتیب هر چه از تنه درخت دورتر می شوند نازکتر می گردند و متفرق تر. در خواب تنه درخت شما هستید و شاخه ها فرزندان و متعلقان و خانواده شما که مانند شاخه های درخت تقدم و تاخر دارند و درجه و میزان قرابتشان متفاوت است.

ادامه تعبیر شاخه

اگر درخت چنار را اره کردید یا سوزاندید به انهدام مردی بزرگ اقدام می کنید. به هر حال دیدن درخت چنار در خواب خوب است مگر این که از بالای آن بیفتید یاآن را اره کنید.


اگر دیدید که با تبر درختی را قطع می کنید با قاطعیت و سرعت عملی انجام می دهید که خیر در آن نیست و حتی ممکن است جان کسی را به مخاطره بیاندازید و اگر دیدید با تبر جائی را ویران می کنید با همان قاطعیت به آبادانی و ساختن می پردازید.


اگر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد خود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد.


درخت پسته خانواده پرهیاهو و شلوغ است. چنانچه مردی سالمند ببیند که در خانه اش درخت پسته روئیده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده اشت یک جا جمع می شوند و موردی پیش می آید که گرد هم می آیند و زیاد جر و بحث می کنند.

☺ تعبیر خواب «درخت» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «درخت» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

13 دیدگاه

 1. مرادی در 1399/07/07در9:52 ب.ظ

  در خواب دیدم که داخل یه جنگل تاریک هستم و آخر همون جنگل هم یه نور و روشنایی هست
  از جنگل رد شدم و رسیدم به یک جایی که خیلی سرسبز بود که 3 تا درخت هرس شده هم بود واونجا خانومم و مادر و پدر خانومم بود
  داخل اون جایی سر سبز یک قفس بود و من رو انداختن داخل قفس داخل قفس هم یه خروس و دوتا مرغ بود خروس چند بار به من حمله کرد ولی نتونست من از ترس خروس رفتم بالایی درختی که شاخه های درس قطع شده بود(درخت تازه هرس شده چه معنی داره)

  • یاسین صداقت در 1399/09/23در5:53 ب.ظ

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که ممکن است به این معنا باشد که شما در اینده برای موضوعی که مرتبط با خانواده ی شماست دچار مشکلی می شوید و در مضیقه ای قرار خواهید گرفت که ممکن است برای شما ازار دهنده باشد اما بدانید که انشالله همیشه سلامتی برای شما به ارمغان خواهد امد.
   حتما صدقه بدهید و در کارهای خود دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 2. فریبا در 1399/04/23در4:25 ب.ظ

  سلام.من خواب دیدم دریک سالن تنگ دنبال راه نجات میگردم دوتادرب سفیددیدم اماهردوراکه بازکردم پشت درب دیوارسیمانی دیدم ناگهان درب سومی دیدم که انرابازکردم وناگهان نورزیادی به رنگ قرمزونارنجی دیدم که نوربه صورتم افتادودردلم گفتم آخ جون نوریعنی راه رهایی روپیداکردم.تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت در 1399/04/29در0:58 ق.ظ

   با سلام
   تعبیر خواب شما همانگونه که بر خودتان صادق است نشان بر رهایی شما از بنبست مشکلات دارد و اینکه شما راه نیک را و سعادت را پیدا کرده اید.
   سربلند و پیروز باشید.

 3. فریبا در 1399/04/23در4:19 ب.ظ

  سلام.من خواب دیدم درختان زیادوپرباری درحیاط دارم ویک درخت پرازبرگ توجهم راجلب کردکه ازدذخت بسته های کلوچه وکیک آویزان بودومن باخودم گفتم آخ جون دیگه لازم نیست ازمغازه کلوچه بخرم من درخت کلوچه دارم.درماه رمضان این خوابراقبل ازشب قدردیدم.

  • یاسین صداقت در 1399/04/29در0:22 ق.ظ

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر دارد و اینکه میتواند بر این صورت باشد که خیر و نیکی برای شما در ان شب در نظر گرفته شده است و شیرینی بسیار نیک است و درخت سبز هم خوش یمن است.
   سربلند و پیروز باشید.

 4. حانیه سادات طباطبایی در 1399/02/27در9:01 ق.ظ

  تعبیر درخت انبه را میخواستم که بار زیادی داده باشد

  • یاسین صداقت در 1399/02/30در8:21 ق.ظ

   با سلام
   انبه میوه‌ای است در رابطه با باروری، پول و بدست آوردن علم و دانش در زندگی. انبه در رویا یکی از میوه‌های شگفت انگیز است.
   این دقیقا به همان میزان نسبت به این موضوعات به شما اشاره دارد و خود بسیار برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 5. الهه در 1398/12/15در8:19 ق.ظ

  تعبیر خواب عالی

 6. زلیخا در 1397/03/21در1:55 ب.ظ

  من شرایط خواب را رعایت کرده بودم وخواب دیدم دزدیده شدم ودرجای که جز چهار درخت بلند چیزی نبود زندانی شدم که تقریبا 200متر بلند بود وجز پنجره ای کوچک چیزی نبود وان هم میان شاخه های درختان بو که یکی از آنها بعد دیدن ناراحتیم گف از خدا بخواه ومن نیز به درگاهش زاری کردم که یکی از درختان به حالت سجده در آمد که من بر پشتش بنشینم تا نجات یابم که در تعبیر شما نبود میتوانید برایم تعبیر کنید؟

 7. zohreh در 1392/11/03در1:31 ب.ظ

  خیلی چرت بود مگه هر کسی که درختی غیر از اینها دیده باشه تعبیر نداره

 8. sara در 1390/07/29در7:01 ب.ظ

  واقعا بسیار بد بود

نظر خود را بیان کنید