تعبیر خواب درخت

دیدن درخت در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن درخت در خواب چیست؟

تعبیر خواب کاشتن درخت

درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند. دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست.

اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.


ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم.


اگر قورباغه را بر درخت، مخصوصا روی شاخه های درخت ببینید شما را فریب می دهند و در واقع گندم نمایی و جو فروشی می کنند.


اگر در خواب ببینید که درختان بارداری که متعلق به شما هستند شته زده زیان می بینید و اهمیت و شدت و ضعف زیان بستگی به این دارد که ببینید شته کجای درخت را مورد تهاجم قرار داده؛ اگر شته به ساقه درخت آسیب رسانده باشد زیان شما بنیادی و کلی است و اگر فقط به میوه ها حمله کرده باشد ضرر مختصری را تحمل خواهید کرد که قابل جبران است.


اگر در خواب ببینید که هوا گرفته و ابری است و احساس سرما بکنید و مشاهده کنید که درختان زرد و پژمرده شده اند و به این ترتیب در می یابید که خزان فرارسیده است یک دوره کوتاه گرفتگی و ملال برای شما پیش می آید که البته طولانی نیست و زود می گذرد.

اگر پاییز باشد و شما در خواب بر درختان میوه ببینید تعبیر آن بستگی به آن میوه بخصوص دارد که دیده اید.


اگر در خواب ببینید زیر سایه درخت نشسته اید نیکو است چرا که خواب شما می گوید رفاه و آرامش می یابید و باز هم این با توجه به نوع درخت تفاوت هائی به وجود می آورد که در تعبیر اثر می نهد اما کلا حکم همین است.


درخت انجیر در خواب به این واقعیت اشاره دارد که خواب ما با آگاهی عمیق تر روحانی ای در ارتباط است و روحمان از چیزی خبر دارد که ما از آن بی اطلاع هستیم.

زمانی فردی که خواهر ثروتمند اما بیماری داشت، خواب می بیند که قبل از آن که در خانه شان درخت انجیری رشد کند او هفت انجیر سیاه را از درخت می چیند و می خورد. خواهر او بعد از 7 روز درگذشت و او به عنوان وارث همه چیز را به ارث برد. دلایل آن واضح است.


اگر بیننده خواب ببیند که عناب از درخت می چیند سود می برد و پیروزی حاصل می کند.


کاشت درخت انار در خواب نشانه ی مثبتی است که به شما نشان می دهد به زودی ثروت زیادی به دستتان خواهد رسید. چنین خوابی به شما نشان می دهد که در حال تصمیم گیری های مالی مثبتی هستید که به نتایج بسیار خوبی ختم خواهند شد.


رویای درخت هلو نشان دهنده این امر است که شما یک دوست متقلب را خواهید شناخت.

رویای درخت هلوی شکسته نشان می دهد که شما شانس بهتری خواهید داشت و در کار و حرفه ی خود پیشرفت خواهید کرد.

اگر در خواب دیدید که در حال کاشتن درختان هلو هستید بدانید که این خواب نشان دهنده خوشبختی است.


برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت انسان.

اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و خرم دارید که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهید شد و به آبرومندی در جامعه شناخته می شوید.


اگر در خواب ببیند درختان بی بر مانند بید و کاج و سرو و چنار شکوفه آورده اند خوب نیست و نشان از فتنه و آفت است.


چنان چه در خواب دیدید که در خانه خودتان درخت بلوط روئیده مال دار می شوید و احتمالا یکی از فرزندان یا برادران و خواهران شما به طور کلی آن ها که با شما از یک ریشه و پیوند هستند، مثل آن درخت تناور و پربار می شود که شما از آن بهره مند می گردید و در سایه اش به تنعم و رفاه می رسید.


اگر چغاله را از درخت بکنید تعدی می کنید و ظلم روا می دارید.

اگر در خواب ببینید که هنگام چیدن چغاله از درخت شاخه را شکستید ظلمی می کنید که در نتیجه آن خانه و خانواده ای را متلاشی می نمایید و به هم می ریزید حال اگر چغاله را بخرید یا کسی به شما بدهد دهنده یا فروشنده چغاله به جای کسی است که شما را به انجام کار خلاف دعوت و تحریص می کند.


اگر ببینید نارگیلی بر درخت است و شما می خواهید آن را بکنید پیشنهاد کار پر سودی به شما عرضه می شود و اگر کندید این سود عایدتان می شود.


اگر بیننده خواب ببیند در جائی است که تعداد زیادی درخت کاج وجود دارد به جمعی می پیو ندد و وارد می شود که با او به سردی و بی مهری رفتار می کنند و وی را نمی پذیرند.

چنانچه در خواب ببینید در خانه شما یک درخت کاج روئیده و قبلا چنین درختی نبوده فرح و خرمی به خانه شما راه می یابد.

درخت کاج تنها هر جا که باشد سرسبزی و طراوت و پایداری و مقاومت است ولی کاج های زیاد نشان سردی و بی مهری هستند.


معبران در مورد صنوبر نظر خوشی ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به حساب نیاورده اند. ابن سیرین نوشته مردی است بد دین که نه دنیا دارد و نه آخرت ولی مولف نفایس الفنون نوشته که سرو و صنوبر مردم نیکو سرشت و فرزند باشد.

مجلسی رحمه الله علیه در مورد صنوبر سکوت کرده اما کلا درختان سرسبز را بد ندانسته است.


تعبیر شاخ و برگ درخت

درختی را در نظر بگیرید که شاخه و برگ فراوان دارد. این شاخه ها به ترتیب هر چه از تنه درخت دورتر می شوند نازکتر می گردند و متفرق تر. در خواب تنه درخت شما هستید و شاخه ها فرزندان و متعلقان و خانواده شما که مانند شاخه های درخت تقدم و تاخر دارند و درجه و میزان قرابتشان متفاوت است.

ادامه تعبیر شاخه

اگر درخت چنار را اره کردید یا سوزاندید به انهدام مردی بزرگ اقدام می کنید. به هر حال دیدن درخت چنار در خواب خوب است مگر این که از بالای آن بیفتید یاآن را اره کنید.


اگر دیدید که با تبر درختی را قطع می کنید با قاطعیت و سرعت عملی انجام می دهید که خیر در آن نیست و حتی ممکن است جان کسی را به مخاطره بیاندازید و اگر دیدید با تبر جائی را ویران می کنید با همان قاطعیت به آبادانی و ساختن می پردازید.


اگر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد خود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد.


درخت پسته خانواده پرهیاهو و شلوغ است. چنانچه مردی سالمند ببیند که در خانه اش درخت پسته روئیده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده اشت یک جا جمع می شوند و موردی پیش می آید که گرد هم می آیند و زیاد جر و بحث می کنند.

☺ تعبیر خواب «درخت» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «درخت» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


74 دیدگاه

 1. محسن

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم داخل باغم برگ درختان توسط حیوان، بز یا گوسفند خورده شده است ودوباره برگ در آورده جوانه زده

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است این خواب نشانی از ان باشد که شما در اینده به واسطه ی رزقی که دارید رزق دیگری را به دست اورید و می تواند برای شما بسیار خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 2. لاله

  سلام خواب دیدم داخل حیاط یک مدرسه هستیم من با سه تا آقا که یک نفر رو میشناسم.بعد درخت پر از میوه دیدم هم آلبالو هم توت قرمز ریز داشت خیلی زیاد.میوه هاشو چدم کف دستم بود دونه دونه توت خوردم خیلی خوشمزه بود.بعد گفتم این درختو من کاشته بودم.سه تا مرد به من لبخند زدن.دوباره دوتا خانوم اومدن همه رفتیم سمت درخت درخت گردو پر ر بار بود گفتم این درختم من کاشته بودم.چند تا گردو درشت چیدم بیدار شدم…

 3. Samaneh

  سلام وقتتون بخیر.من تو خوابم دیدم که به دوست صمیمیم یکی دوتا درخت بهش هدیه دادم و اصلا نمیدونم درخت چی بودن اما بزرگو سبزو پر برگ بودن و اون مکان یه سوئیت بود که موقتی اونجا بود ولی خب حیاط داشت منم واسه خوشحالیش این دوتا درخت رو آوردمو تو حیاط کاشتم.البته من نکاشتم چون بزرگ بودن برام آورده بودن یه آقایی که کلا شغلش این بوده درخت هارو آورد واسش کاشت.

 4. محمد رضا

  سلام من دیشب خواب دیدم که توحیاط پدر همسره سابقم داریم درخت میکاریم بدون اینکه باهم صحبت کنیم نمی‌دونم هم نهالی که میکاشتیم چی بود اما میدونستم که جدا شدیم تعبیرش چیه

 5. علی

  سلام.من پدرم 5ساله فوت شدن.خواب دیدم که با پدرم درخت کوچیک اندازه نهال .ولی خشک بود.میکاشتیم..میخواستم تعبیرشو بدونم.ممنون میشم.
  ا

 6. حامد

  سلام
  من پسری ۲۸‌ ساله و مجردم
  در خواب دیدم همراه تمام اعضای خانواده ، در حال کاشت نهال هایی کوچک دور تا دور خانه هستیم و همه اونها رو با اصول کاشت کرده و آبیاری کردیم.
  ممنون میشم تعبیرش کنید

 7. سوگل

  با سلام من خواب دیدم یه مردمسن بهم دوتا نهال خشک توت داد و گفت اینارو پیوند بزن و بکار
  تازه خودش روش پیوند زدنشون هم بهم یاد داد
  نهال ها ریشه داشتن

 8. سوگل

  سلام
  من خواب دیدم یه مرد بهم دوتا نهال ریشه دار توت داد ک خشک بودن گفت اینارو قلمه بزن و بکار وخودشم بهم یادمیداد چطور پیوند بزنم
  تعبیرش چیه

 9. ماریا

  سلام وقتتون بخیر ..من الان که تو ماه اسفند، ۲۹ رجب هستیم خواب دیدم تو اتاق خوابم، مادرم درخت آلوچه سبز کاشته واین درخت بار داده و آلوچه هاش ریزه و من تو خواب اولا خیلی از این بابت خوشحالم دوما از آلوچه هاش نکندم و گفتم باید صبر کنم تا آلوچه هاش برسه بعد بکنم و بخورم که از خواب بیدار شدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   تعبیر خواب خوردن الوچه خیلی نمی تواند در فصلی که ان را دیده اید دارای تعبیر باشد و از این رو باید صدقه ای دهید که انشالله اگر خدای ناکرده برای شما مشکلی پیش نیاید.
   سربلند و پیروز باشید

 10. فهیمه

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم که درخت سیبی پیدا کردم که میگفتن خیلی قدیمی هست و میگفتن اینو امام علی کاشته من اول فکر کردم که پس میوه هاش خراب شده اما بعد دو تا سیب سالم سالم روش پیدا کردم رنگ سیب یادم نیس اما وقتی سیب خوردم میگفتم که سیب سبز هست مزه ترشی کم و شیرینی خیلی زیادی داشت

 11. Hamid

  سلام من خواب دیدم یه درخت رو از یه جای خشک در میارم و توو یه جایی سرسبز شبیه جنگل میکارم

 12. بهروز

  همسایه مت درختی داشت که میخواست شاخه هاش رو قطع کنه من گفتم اجازه بده من انجام بدم.رفتم روی شاخه درخت اما شاخه را نبریدم،معنی خوابم چیه

 13. افسانه

  خواب دیدم توی ی جای تفریحی هستیم کنار دریا یا دریاچه که همه میگفتن شورابیله ولی آدمی رو توخواب ندیدم. ی جا ی درختچه خیلی کوچیک سبز که بنظرم کاج بود رو کاشتم و بعدش آب اومد با اینکه درخت تو آب بود ولی خیلی رشد کرد و بزرگ و سرسبز شد و همه داشتن از زیباییش حرف میزدن و درخت هم تو آب سالم مونده بود

 14. نوید

  سلام،،در خواب دیدم که چند تا نهال سبز میوه ،،مرکبات در حیاط عمه کشت میکنم،،،ت

 15. رحمانی

  سلام من خواب دیدم همسرم در حیاط منزلمان چند نهال سیب و پرتغال و گلابی و هلو میکارد ولی تعبیرش را پیدا نکردم خوشحال میشوم اگر برایم تعبیرش کنید

 16. یوسف جمالی

  از درختی که قبلا خشک بوده در خواب ببینی سرسبز شده و میوه داده و از می کنی می خوری چه تعبری دارد

 17. یوسف جمالی

  با سلام من خواب دیدم که یک درخت که چند سالی بود خشک شده بود ولی من خواب دیدم همون درخت طوری سرسبز شده بار میوه داده که حد و اندازه نداشت بعد چند نفر از بچه محلمون ازش می کنن می خورن منم رفتم جلو چندتایی از درخت کندمو خوردم . اسم درخت یمشام هست

 18. یوسف جمالی

  با سلام من خواب دیدم که یک درخت که چند سالی بود خشک شده بود ولی من خواب دیدم همون درخت طوری سرسبز شده بار میوه داده که حد و اندازه نداشت بعد چند نفر از بچه محلمون ازش می کنن می خورن منم رفتم جلو چندتایی از درخت کندمو خوردم . اسم درخت یمشام هست

 19. مهدیه

  سلام
  من خواب دیدم پشت حیاط خانه ام پر از درختان سرسبزو زیبا و گیاهان زیبا روییده ،مادرم کنار بود بهش گفتم مامان بیا تخم این گیاهان رو پیدا کنیم بریم جلوی در خونه هم بکاریم. (خونه ما دوتا در داره یکی پشت و یکی جلو.) بعد مامانم چند تا دونه پیدا کرد و رفتیم که بکاریم ، ممنون میشم برای تعبیرش کمکم کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند بر اساس تعابیر خواب خوابی خیر باشد و نشان از کاری باشد که انجام داده اید و یا انجام دهید که سبب رسیدن شما به منفعتی در اینده شود که خیر است اما اینکه بدانید چه درختی بوده است هم در تعابیر خواب مهم است.
   سربلند و پیروز باشید

 20. الهام

  سلام من در خواب دیدم جایی بودم که یک عالمه درخت رو قطع کرده بودند و چوب و پوست درختان رو حتی بادست میشد پودر کرد، پودر میکردند و یک نفر که با یک شیئه کوچک زمین و درختان رو تکه می‌کرد و مچ یک دستش بریده شده بود و روی زمین افتاده بود و او اصلا انگار نه انگار به کارش ادامه می‌داد و اصلا دستش خونی نبود و من راه میرفتم و فقط نظاره گر بودم و متعجب

 21. marzieh

  سلام من شوهرم فوت شده الان 9ماه هست خواب دبدم یه جایی خونه داریم که آسانسور میخوره و خیلی خیلی میره بالا ومن منتظر بودم شوهرم از سر کار بیاد وقتی اومدم سمتش دویدم باهم خاستیم سوار این اسانسور بشیم دیدم گفت صبر کن وقتی نگاه کردم دیدم یه درخت خیلی سبز رو زمین افتاده شوهرم درخت برداشت و تو زمین کاشت تو عالم خواب بهم گفت اینقدر نیا اینقدر بیتابی نکن من خوب هستم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب از جهتی برای شما مبین ان است که شما دلتنگی شدیدی برای ایشان دارید و از طرف دیگر هم می تواند نشانی از ان باشد که در اینده ایشان را خیری رسد که از کارهای ماتاخر ایشان است.
   سربلند و پیروز باشید

 22. Farshad

  من خواب دیدم درحیاط دارم درخت میکارم چتدتانهال بودوپدرم نیز بمن کمک میکرد تعبیرش چیست

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که این خواب بسته به نوع درخت می تواند متفاوت باشد اما اینکه خواب را به همین صورت دیده اید می تواند نشان از انحام کاری خیر باشد که به ان دست خواهید زد.
   سربلند و پیروز باشید

 23. فاطمه

  سلام من خواب دیدم در زمین ساحلی درخت کوچک که نمیدونستم چه نوعی هست کاشتم لطفا تعبیرشو بهم بگین در ضمن من تازه باردار شدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که برای شما خیر است و ممکن است دقیقا اشاره ای به بارداری شما باشد که خیری را خواهید کاشت که در اینده بسیار برای خود و دیگران مفید خواهد بود.
   سربلند و پیروز باشید

 24. مهرناز

  سلام .
  خواب دیدم با کسی که باهاش رابطه احساسی دارم ۲۰ تا درخت کاشتیم که چنتا از اون ها نخل و چند تای دیگر اکالیپتوس بود درختا بزرگ شده بودن و فقط یکی از اونا که نخل بود کوچیک بود مابقی همه بزرگ و بلند شده بودن و پر شاخ و برگ و داشتیم آبیاری میکردیم درختا رو البته اون بیشتر این کارو انجام می‌داد و من در کنارش بودم
  چه تعبیری میتونه داشته باشه؟؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی بسیار خیر میتواند باشد و نشان از ان باشد که شما دست به کاری خواهید زد که هم رشد در ان است و هم شادکامی و ازا ین رو بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 25. مهدی

  سلام
  جلو خونمون دوتا درخت انجیر و نارنج هست
  خواب دیدم که اومدن هر دو تا درخت رو بریدن
  تعبیرش رو لطف کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است از طرفی نشان از علاقه شما به ان ها باشد و از طرف دیگر می تواند نشانی از مشکلی برای خانواده شما باشد و باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 26. علیرضا

  خواب دیدم شهرداری تو حیاط خونمون که دوتا باغچه بود چنتا درخت سرسبز کاشت که من با دیدن آنها خوشحال شدم بعد دیدم که برای همسایه ما نخل کاشته بود ومن با خودم گفتم چرا برا ما نخل نکاشت و کلی میوه باشاخه وبرگ برا همسایه آورده بودن اون هم ازشون چند ساخته گوجه و آلو یا انگور بود که به ما داد لطفاً تعبیرش کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند به شما تذکری دهید که نباید به دیگری رشک بورزیدو حسادت کنید و باید به ان چه که دریافت می کنید راضی باشید که خدای ناکرده از شما ساقط نشود.
   سربلند و پیروز باشید

 27. راضیه

  سلام
  مادرم در خواب دیده من در باغچه ی حیاط خانه یک جفت درخت کاشتم و که از سایه ی این درختان استفاده کنیم تعبیرش چیست

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشان از کسی باشند که دوستی با شما دارند و از این رو نشان از ان باشد که به واسطه ی کاری که برای دوستی کنید در اینده ارامش ببینید.
   سربلند و پیروز باشید

 28. افسانه عبد

  باسلام. خواب دیدم مادرم که چندساله ازدنیا رفته در یک
  زمین بامساحت بطور تقریبی چهارصدمتر درختان متفاوتی
  کاشته و بزرگ شده بودند . مادرم وقتی من را آنجا دید
  درخت سبز و تقریبا جوانی رابمن نشان داد وگفت این
  را برای تو کاشته ام و من هم تشکر کردم اما دردلم
  گفتم کاش درخت تنومند و پربار تری بود و به مادرم
  گفتم میدانم قبلا هم برایم درخت کاشته ای وبعدبا
  او خداحافظی کردم . لطف بفرمایید تعبیر کنید با تشکر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای ایشان بسیار خیر است و می تواند نشان از کارهای ماتاخری باشد که ایشان در حال حاضر ثواب ان ها را می برد و از این رو بسیار خوب است.
   سربلند و پیروز باشید

 29. رضا

  سلام ی درخت پرتقال تو حیاط خانه کاشتم چندساله ثمرنمیده خاب دیدم بادوستان رفته بودیم تو باغ متوجه شدم پرتقال کلی شکوفه ومیوه داده خیلی ذوق زده شدم رفتم طرفش دیدم ی طرفش داره خشک میشه ی میوه کوچلو کندم و جویدم ببینم پرتقاله یا لیمو که از خاب پریدم .تعبیرش اون قسمت که خشک میشد چیه میشه لطف کنید ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که احتمال زیاد وجود دارد که این خواب از ناخوداگاه شما آمده باشد و دارای تعبیر نباشد و به شکلی نمایانگر آن باشد که شما در واقعیت به علت فکر کرده اید و در خواب ان را دیده اید.
   سربلندو پیروز باشید

 30. Zahra

  سلام ،من خواب دیدم کسی که دوسش دارم برای خوشحال کردن من تو حیاط خونمون ۷ تا درخت کاشته که من اصلا دقت نکردم چ درختیه فقط میدونم بار نداشت و منم تو خواب از ذوق گریم گرفته بود میشه بهم بگین چه تعبیری داره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب درخت دانستن نوع درخت بسیار مهم است و از این رو نمی توان به این صورت درباره ی این خواب به تعابیر رجوع کرد و باید بدانید که ممکن است به معنای آن باشد که ایشان برای شما خیری به ارمغان بیاورد و از این رو انشالله خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 31. امیر

  سلام خواب دیدم ک دوستم یک نهال کوچک در گلدان قرار داده و من ان نهال را دراوردم و کاشتم و بلافاصله درخت رشد خیلی زیادی کرد و بسیار بالا رفت
  اما نوع درخت یادم نیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب نهال به این صورت ممکن است معنا داشته باشدکه برای شما بسیار خیر است و به این معنا است که به همراه ایشان در رشد موضوعی شراکت خواهید داشت.
   سربلند و پیروز باشید

 32. نيايش

  سلام . در خواب ديدم يك درخت جمبو بدون ميوه اما قدي بلند و بسيار پربرگ و سبز در باغچه خانه ام سبز شده و نميدانستم آنرا چ كسي كاشته . به بلندي آن درخت و ريشه آن نگاه ميكردم ك ريشه اي بسيااار تنومند داشت ك تعجب برانگيز بود . و من در حيرت بودم ك چ كسي آنرا در آنجا كاشته

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب داشتن درخت ممکن است به معنای آن باشد که شما چیزی را کسب کنید و به نتیجه ی آن برسید که برای آن تلاشی نکرده باشید و از این رو انشالله برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 33. afsoon

  سلام.. من خواب دیدم جایی پر از درخت کاج هستش و باد میاد و بذرهای درخت سرو اونجا پخش شده درختان سرو بصورت نامنظم کنار کاجها درومدن.. منم چنتا بذر برمی‌دارم و میکارم… و بعد خواب دیدم در پارکینگ خونم یه هسته هلو کاشتم و باخودم میگفتم که وقتی درخت شد و میوه داد با همسایه ها تقسیم میکنم..

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب درخت کاج به این صورت امده است که خیر نیست زیرا بر ندارد و به معنای کارهای بیهوده و همچنین فتنه می تواند باشد و از این رو باید بسیار دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 34. ارشا شنگه

  سلام
  من خواب دیدم در حیاط منزل درختان متنوعی میکاشتم و آبیاری میکردم بطوری که زیر درختان پر از آب شده بود ودر پای درختان نیز بوته های صیفی جات بودند…
  تعبیر آن را نیافتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب صیفی جات باید نوع آن مشخص باشد و در تعبیر خواب درخت هم به همین صورت است اما در خواب کاشتن و رشد دادن خیر است و از این رو انشالله خواب شما خیر خواهد بود.
   سربلند و پیروز باشید

 35. محبوبه

  سلام، من خواب دیدم میخوام دوتا نهال بکارم، اینکه چه نهالی یودن نمیدونم ولی قرار بود بکارم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب کاشتن نهال ممکن است به این صورت باشد که شما کاری را شروع خواهید کرد که برای شما بسیار خوب و خیر است و از این رو از بابت این خواب نباید نگران باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 36. الهام

  سلام.
  دیشب در خواب درخت سرو بسیار بسیار سبز و تنومندی دیدم که تنه بسیار قطور و بلندی داشت، وقتی به بالا نگاه کردم دیدم این درخت تا بالای ستاره ها و کرات آسمانی بالارفتن، سبز رنگ و بسیار عظیم بود، ستاره ها و کرات مثل چراغ بین حجم این درخت عظیم میدرخشیدند!!
  واقعا عظیم و تنومند بود و بسیار دیدنی!! من خیره شده بودم و تا بالای درخت رو میدیدم ولی بقدری بلند و بزرگ بود که نمیشد وصفش کنم! من ترنج قله درخت رو میدیدم ولی انگار در کهکشان بود.
  ابرها و ستارگان انگار پایین تر از اولین ردیف برگها و سبزی درخت دیده می شدند! خیلی عظیم بود، و من ناگهان از هیبت و عظمت این درخت ترسیدم که زمین زیرش چطوری میتونه این سنگینی و عظمت رو تحمل کنه!

  بعد از خواب، هنوز در هیبت و بزرگی این صحنه در شگفت بودم. و انگار از اون مکان وارد شدم.
  تعبیرش برای من چیست.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن خواب سرو بسیار خیر است و نشان از جلال و شکوه دارد و ممکن است به این صورت تعبیر شود که شما در اینده با همچنین جلالی و شکوهی آشنا خواهید شد که ممکن است مسیر زندگی شما را تغییر دهد.
   سربلند و پیروز باشید

 37. فریبا

  تعبیرخواب شماواقعاخوب ودرست است. به امیدمحقق شدن تعبیراتی که برام کردین. من خواب دیدم بعدازچندبارتلاش دری بازشدونوربمن تابید. در29-شوال این خوابودیدم. قبل ازشوال درماه رمضان هم درختی که کلوچه ازآن آویزان بوددیدم. شب17رمضان بود. ممنون خداخیرتون بده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما خیر است و بدانید که می تواند به معنای نویدی برای شما باشد که اگر مشغول به تلاشی هستید که در آینده می خواهید ثمره آن را ببینید باید دست از تلاش نکشید که انشالله در اینده چیزی خواهید دید که بسیار برای شما عجیب و بی نظیر خواهید بود.
   سربلند و پیروز باشید.

 38. بیژن

  کاشت درخت نارگیل و آلبالو بار دار چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب می تواند نشان از ان باشد که شما در اینده با اشخاصی خیر اشنا خواهید شد که بسیار با یکدیگر متفاوت هستند و از این رو بدانید که این خواب برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 39. مری

  من تو خوابم تو یه بیابونی بودم که یه درخت خیلی بزرگ دیدم ک پر از میوه بود ، میوه هاش انگار هم سیب بود هم پرتقال..تو خواب وقتی چشمم ب اون درخت افتاد انگار قبلا اونجا رفته بودم یا دیده بودم اون درختو ولی اینطور نبود واقعا ..رفتم نزدیک، زیر درخت و یه پرتقال چیدم بعد یهو یادم اومد ک من بی اجازه اینکارو انجام دادم و شاید صاحبش ناراضی باشه برا همین پرتقالو گذاشتم همونجا رو یه سنگی بزگی ک زیر درخت بود…همچنین قبل از دیدن این درخت تو خواب تو راه اون بیابون کلی عقاب دیدم ک بالای سرم پرواز میکردن… اگه تعبیری داره لطفا بگید.ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما می تواند خیر باشد و نشان از شرایطی برای شما در اینده باشد که در آن شما به خیری دست خواهید یافت و در ان موقع هم بسیار در رسیدگی به حلال دقیق باید باشید و از این رو این خواب برای شما بسیار خیر است.
   سربلندو پیروز باشید.

 40. مرادی

  در خواب دیدم که داخل یه جنگل تاریک هستم و آخر همون جنگل هم یه نور و روشنایی هست
  از جنگل رد شدم و رسیدم به یک جایی که خیلی سرسبز بود که 3 تا درخت هرس شده هم بود واونجا خانومم و مادر و پدر خانومم بود
  داخل اون جایی سر سبز یک قفس بود و من رو انداختن داخل قفس داخل قفس هم یه خروس و دوتا مرغ بود خروس چند بار به من حمله کرد ولی نتونست من از ترس خروس رفتم بالایی درختی که شاخه های درس قطع شده بود(درخت تازه هرس شده چه معنی داره)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که ممکن است به این معنا باشد که شما در اینده برای موضوعی که مرتبط با خانواده ی شماست دچار مشکلی می شوید و در مضیقه ای قرار خواهید گرفت که ممکن است برای شما ازار دهنده باشد اما بدانید که انشالله همیشه سلامتی برای شما به ارمغان خواهد امد.
   حتما صدقه بدهید و در کارهای خود دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 41. فریبا

  سلام.من خواب دیدم دریک سالن تنگ دنبال راه نجات میگردم دوتادرب سفیددیدم اماهردوراکه بازکردم پشت درب دیوارسیمانی دیدم ناگهان درب سومی دیدم که انرابازکردم وناگهان نورزیادی به رنگ قرمزونارنجی دیدم که نوربه صورتم افتادودردلم گفتم آخ جون نوریعنی راه رهایی روپیداکردم.تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما همانگونه که بر خودتان صادق است نشان بر رهایی شما از بنبست مشکلات دارد و اینکه شما راه نیک را و سعادت را پیدا کرده اید.
   سربلند و پیروز باشید.

 42. فریبا

  سلام.من خواب دیدم درختان زیادوپرباری درحیاط دارم ویک درخت پرازبرگ توجهم راجلب کردکه ازدذخت بسته های کلوچه وکیک آویزان بودومن باخودم گفتم آخ جون دیگه لازم نیست ازمغازه کلوچه بخرم من درخت کلوچه دارم.درماه رمضان این خوابراقبل ازشب قدردیدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر دارد و اینکه میتواند بر این صورت باشد که خیر و نیکی برای شما در ان شب در نظر گرفته شده است و شیرینی بسیار نیک است و درخت سبز هم خوش یمن است.
   سربلند و پیروز باشید.

 43. حانیه سادات طباطبایی

  تعبیر درخت انبه را میخواستم که بار زیادی داده باشد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   انبه میوه‌ای است در رابطه با باروری، پول و بدست آوردن علم و دانش در زندگی. انبه در رویا یکی از میوه‌های شگفت انگیز است.
   این دقیقا به همان میزان نسبت به این موضوعات به شما اشاره دارد و خود بسیار برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 44. الهه

  تعبیر خواب عالی

 45. زلیخا

  من شرایط خواب را رعایت کرده بودم وخواب دیدم دزدیده شدم ودرجای که جز چهار درخت بلند چیزی نبود زندانی شدم که تقریبا 200متر بلند بود وجز پنجره ای کوچک چیزی نبود وان هم میان شاخه های درختان بو که یکی از آنها بعد دیدن ناراحتیم گف از خدا بخواه ومن نیز به درگاهش زاری کردم که یکی از درختان به حالت سجده در آمد که من بر پشتش بنشینم تا نجات یابم که در تعبیر شما نبود میتوانید برایم تعبیر کنید؟

 46. bahar

  che bad

 47. zohreh

  خیلی چرت بود مگه هر کسی که درختی غیر از اینها دیده باشه تعبیر نداره

 48. sara

  واقعا بسیار بد بود

نظر خود را بیان کنید