تعبیر خواب حمام (گرمابه)

دیدن حمام (گرمابه) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن حمام (گرمابه) در خواب چیست؟

تعبیر خواب حمام و گرمابه

در مورد دیدن خواب حمام تعبیرهای مختلفی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم:

حمام گرمابه یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن گرمابه رفتن رنجوریپدید آید دیدن گرمابه غم واندوح بود

علامه مجلسی ( ره) گوید: و حمام رفتن را توفیق زیارت امام می داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه


لوک اویتنهاو می گوید:

 • حمام درون وان یا خزینه: یک بیماری مهلک
 • در یک رودخانه حمام کردن: قدرت و شجاعت
 • در یک چشمه حمام کردن: بازیافتن سلامتی
 • در یک محیط باز حمام کردن: ازدواج با شخصی ثروتمند
 • در اتاق خود حمام کردن: بی وفایی
 • صابون زدن در حمام: لذت
 • حمام کردن در آبهای عمیق: مراقب خودتان باشید
 • حمام کردن در آبهای سرد: کامیابی
 • حمام کردن در آبهای گرم: شما سرما خواهید خورد
 • حمام کردن با لباس: نشانه ضعف
 • کثیف کردن آب وان: شما به خودتان آسیب خواهید رساند
 • تماشای دیگران در حمام غم و غصه

1. دیدن گلهای زرد یا سفید در حمام ، علامت آن است كه از دل نومیدی ، شادی پایداری پدیدار خواهد شد.

2. اگر دختری خواب ببیند در حمام است ، نشانة آن است كه به كسب لذتهای فرار و بیهوده گرایش دارد.

3. دیدن حمام بخار در خواب ، علامت آن است كه دوستانی بداخلاق و گله مند خواهید داشت.

4. اگر خواب ببینید از حمام بخار بیرون می آیید ، علامت آن است كه تمامی نگرانیهای شما موقتی خواهد بود. تعبیر خواب جدید در مورد حمام‌ حمام‌ کردن‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ نیازشما به‌ تن‌ در دادن‌ به‌ شکلی‌ از تمیزی‌ باشد.

اگراخیرا در زندگی‌ روزمره‌تان‌ تغییر و تحولاتی‌ ایجادکرده‌اید و یا از شر عواطف‌ و احساسات‌ آزارنده‌ ومزاحم‌ خلاص‌ شده‌اید، این‌ خواب‌ می‌تواند تأییدی‌بر آن‌ محسوب‌ شود. حمام‌ کردن‌ در خواب‌ نمایانگرپاکسازی‌ خویشتن‌ بیرونی‌ و دور کردن‌ مسایل‌ یامشکلات‌ آزارنده‌ یا بغرنج‌ است‌. معنی‌ اساسی‌تر آن‌پاکسازی‌ عقاید، افکار، نقطه‌ نظرات‌ و یا قضاوت‌های‌قدیمی‌ و غیرمفید است‌.

در ضمن‌ چنین‌ خوابهایی‌به‌ منزله‌ هشداری‌ برای‌ آرامش‌ خاطر داشتن‌ و دورکردن‌ فکر و خیالات‌ شخص‌ بیننده‌ خواب‌ در زندگی‌روزمره‌اش‌ است‌. یعنی‌ این‌ که‌ برای‌ مدتی‌ بهتر است‌که‌ به‌ مشکلات‌ اهمیت‌ ندهید. همچنین‌ به‌ تعبیر آب‌مراجعه‌ فرمایید.


وان حمام

تعبیر خواب وان حمام

دیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در بر می گیرد و به خودتان اختصاص دارد و می توانید در آن آرام بگیرید.

اگر در خواب ببینید وان چینی باشکوهی دارید ، زنی بلند همت و با شخصیت نصیب شما می شود. چنانچه ازدواج کرده باشید ، از زنی با این خصوصیات می توانید بهره مند شوید.

اگر وان حلبی و قراضه بود زنی بد دهن و هتاک و بی شخصیت و قدر ناشناس و تربیت ناپذیر خواهید گرفت و چنانچه ازدواج کرده باشید ، با چنین زنی برخورد خواهید داشت که خدا عاقبتتان را بخیر کند.

☺ تعبیر خواب «حمام (گرمابه)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «حمام (گرمابه)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


65 دیدگاه

 1. فرشته

  سلام من دیشب خواب دیدم ک وارد گرمابه قدیمی شدم ولی خیلی تمیز بود و درستش کرده بودن بعد انجا یه مراسم دعا گرفته بودن همه هم مشکی پوش بودن و نشسته بودن داشتن دعا گوش میکردن پدربزرگمم ک الان چندساله فوت کرده اونجا بود چون گرمابه قدیمی چندسال پیش دست پدربزرگم بود و اونجا کار میکرد و دیشب توخواب هم‌اونجا بود تعبیر این خوابه من چیه میشه بگید

 2. فرشته

  سلام من دیشب خواب دیدم ک وارد گرمابه قدیمی شدم ولی خیلی تمیز بود و درستش کرده بودن بعد انجا یه مراسم دعا گرفته بودن همه هم مشکی پوش بودن و نشسته بودن داشتن دعا گوش میکردن پدربزرگمم ک الان چندساله فوت کرده اونجا بود چون گرمابه قدیمی چندسال پیش دست پدربزرگم بود و اونجا کار میکرد و دیشب توخواب هم‌اونجا بود تعبیر این خوابه من چیه

 3. ریحانه

  سلام من دو هفته پیش رفتم مشهد زیارت اقا امام رضا ازشون یچیز میخواستم فقط کلی التماس و گریه کردم وقتی برگشتم چند شب بعدش خواب دیدم داخل یک مکان شبیه گرمابه اما بسیار بزرگ بودم ک پر اتاقک بود و هر اتاقک یه حوضچه کوچیک داشت همه جارم بخار گرفته بود اونجام مختلط بود ولی من تو خواب حس بدی بهش نداشتم انگار که اشکالی نداشته. و اینکه فکر میکردم اونجا حرم امام رضاس با اینکه حرم و گرمابه هیچ ربطی ندارن به هم. منم داخل حوضچه نرفتم نشسته بودم کنارش نه خوشحال بودم نه ناراحت یه کوچولو بی حوصله بودم فقط میشه بگید تعبیرش چی میشه خیلی فکرمو درگیر کرده!

 4. Mohammad

  خدایی تعبیر این بگید من جن تو خواب میدیدم اینجور ترس نداشتم خواب دیشب ترس انداخته بجونم چسبوندم اصلا

 5. Mohammad

  سلام وقت بخیر
  دیشب خواب دیدم یه راه پیچ خم تاریک دارم طی میکنم هیچی معلوم نبود اصلا هیچ نبود تاریکی فقط رفتم تا رسیدم به یه در آبی رنگ کوچیک رفتم تو دستشویی عمومی بود خالی خالی انگار متروکه بود داغون بود خالی خالی بود بعد یه خرجی دیگ داشت درش نیمه باز بود نمیدونم چرا ولی منتظر بودم خیلی منتظر موندم باخودم گفتم داره دیر میشه نمی دونم منتظر چی بودم یا کی از اون در نیمه باز بازکردم داخل ی جایی شد خیلی مثل یه استخر خیلی بزرگ بود خیلی تمیز قشنگ بود مثل گرمابه های قدیمی یه‌ عالمه حوز داشت با کلی آدم لخت ک داشتن خودشون میشستن و آبش بنظر خیلی تمیز میومد بشدت داغ انقد ک بخارش همجا برداشته بود منم داشتم رو میشدم ولی یلحظه خیره شدم به اون جا آدماش ولی دلم گفت باید برم دیر میشه راه افتادم رفتم از بیرون همجا سفید بود باز همونجور راه افتادم شروع کردم به رفتن اون فضا همجا سفید بود بدون اینکه اصلا چیزی باشه یا معلوم باشه اصلا هیچ همچیز سفید و روشن بود. بقیش یادم نمیاد فقط بیدار شدم ترس برم داشته بود

 6. Mohammad

  سلام خسته نباشید خوابی ک دیدم تیکه تیکش یادمه ولی به محض بیداری حس عجیبی داشت نمیدنم
  شب خوابی ک دیدم اول تو یه مسیر تاریک بود پیچ و پیچ تموم نمیشد این تا اینجا یادمه صحنه بعدی از خواب تو دستشویی عمومی بودم همه خالی بود ولی منتظر بودم باز خیلی منتظر موندم حتی تو خواب با خودم گفتم نصف روز اینجام از در دستشویی اومدم برم بیرون وارد یه خزینه یا گرمابه خیلی بزرگ بود توش یه عالمه حوز آب داغ اصلا حس میکردم آب جوش بخار بلند میشد بدجور کلی آدم تو گرمابه بود زیاد بودن همشون لخت ولی من با لباس گرد خاکی و توسی رنگ یخورده تماشا کردم. و خارج شدم رفتم افتادم تو اون مسیر بی سر ته ولی اینسری همجا سفید تاریک نبود ولی باز مانع دید میشد جایی نمیدیدم.

 7. نسیم

  با سلام من خواب دیدم اسکیت سواری کرده و بازار رفته ام برگشتنی یک گرمابه قدیمی بود داخل ان شدم همه مشغول شستن خود بودند خواستم خارج شم که ورودی حمام یک دوش بود و لباس هایم کلا خیس شد

 8. ناشناس

  من به کرات خواب می بینم که می خواهم حمام کنم ولی حمام دیوار ندارد، پنجره دارد رو به بیرون آن هم بی پرده، همه حمامهایی که می بینم بی دیوار و پرده و پوشش هستند. گاه وسط باغ و حیاط مشجر و جاهای سرسبز گاه وسط خیابان و کوچه. هیچ وقت دوش را باز نکرده ام برهنه نبودم و خیس نشدم و فقط دنبال راهی می گردم برای پوشاندن در و دیوار حمام

 9. شبنم

  سلام . خواب دیدم یه خونه ی قدیمی گرفتیم که حمومش خیلی بزرگ (به اندازه ی یه سوله ) با سقف لوله کشی شده و عجیب بود که یه وان داشت . وسطش یه آبنما و فواره و ۶تا صندلی مهدکودکی و یه میز وصندلی فرفورژه مخصوص باغ .. حس خیلی خوبی داشتم با اینکه ترسناک به نطر میومد رفتم تا آبنماهارو روشن کنم یکم خیس شدم . بعد رفتم انتهای حموم ببینم چیا هست که چشمم افتاد به یه گلدون عجیب که گل صورت داشت و بهم اشاره کرد نرم اونور منم نرفتم . همسرم هم نشسته بود سر میز اول حموم . ممنون میشم تعبیرش بهم بگید

 10. حسین

  سلام خسته نباشید
  خواب دیدم با چند نفر از دوستان و آشنایانم در صف حمام هستیم. من سومین یا چهارمین نفری بودم که در صف بودم. البته قبل اون خیلی با عجله دویدم که در صف اول باشم اما نشد.
  ممنون میشم تعبیرش رو بفرمائید.

 11. افسانه

  سلام من چندین بار خواب یک حموم رو میبینم که دو تا در داره یکی دری هست که همه وارد میشن اما یه در داره که فقط من می‌دونم و وقتی وارد میشم اونجا اول مثل یه مکان تاریخی میمونه و بعدش وارد حموم میشه هر دفعه داخل این حموم یه اتفاقی میوفته اما حموم تو همشون مشترکه و انگار برای من حالت یه پناهگاه رو داره ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 12. زهرا محمدی

  سلام صبح شما بخیر سپاس از تعابیر زیبای شما من خاب دیدم توی حمام عمومی قدیمی محلمون که دیگه وجود نداره ومن در بچگی رفته بودم وارد شدم اونجا بیشتر جاهایش خراب شده بود ولی کثیف نبود حمام گرم و نسبتا خوبی بود با مادر و خواهر هام اونجا رفتیم ولی دوش ندیدم ولی شیر آبی بود که من ازش آب گرم خوبی گرفتم وروي سر و بدنم ریختم لذت بردم از اون آب ولی دیگه چیزی به خاطر ندارم درضمن من خیلی خوب این حمام قدیمی رو میبینم تعبیرش چی میتونه باشه و اینو بگم که هیچ بخاری توی حمام نبود کف حمام خشک و تمیز و هوای اونجا خیلی روشن بود متشکرم از شما

 13. پرویز

  سلام من خواب دیدم با گروهی از اشنیان هستیم دریک مکانی مانند هزارتو که آدم خوارها ما را محاصره کردند وداخل این مکان خانه هایی است که در هرکدام را باز میکنم داخل ان خانه ها حمام های قدیمی وآدم های سیاه پوست اند .وبعدش آدم خوارها به ما حمله میکنند ومن با گروهی میخواهم با آن ها مقابله کنم ولی مادرم ممانعت دارد در کل مکان ناشناخته ای بود ممنون میشم اگه تعبیر وبفرمایید

 14. پرویز

  سلام من خواب دیدم با گروهی از اشنیان هستیم دریک مکانی مانند هزارتو که آدم خوارها ما را محاصره کردند وداخل این مکان خانه هایی است که در هرکدام را باز میکنم داخل ان خانه ها حمام های قدیمی وآدم های سیاه پوست اند .وبعدش آدم خوارها به ما حمله میکنند ومن با گروهی میخواهم با آن ها مقابله کنم ولی مادرم ممانعت دارد در کل مکان ناشناخته ای بود ممنون میشم اگه تعبیر وبفرمایید

 15. مینا

  سلام من خواب دیدم که خونمون یه حمام خیلی بزرگ و قدیمی داشت مثل اتاق های اجری قدیم
  داشتم داخل حمام خودم رو میشستم که یادم نیست برای چه کاری کار شست و شو رو نصفه رها کردم و به بیرون اومدم که دیدم خونمون بسیار شلوغ شده و همه فامیل در خانه ما جمع شدن و مهمان ها در حال افزایش بودن…
  بعضی ها هم میخاستن برن حمام
  منم که موهام خیلی کثیف و چرب بود دوباره به همان حمام خرابه و ترسناک رفتم و خیلی باعجله شروع کردم سرم را شستن تا فقط ازان مکان ترسناک بیرون برم ونفرات بعدی وارد بشند

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است این خواب به این تبعیر باشد که شما در اینده غمی را باید بینید که برای شما خوب نیست و از این رو حتما صدقه ای دهید که هرچه سریعتر پایان یابد.
   سربلند و پیروز باشید

 16. ساناز

  مدتی است به طور مکرر خواب خانه قدیمی مادربزرگم رو میبینم که تمام خاطرات بچگیم اونجاست البته سالهاست اون خانه فروخته شده ولی هنوز مثل یه کلبه ی کوچک توی اون حیاط هست ،اینبار خواب دیدم در حمام خانه مادربزرگ هستم که در بچگی همیشه از اون میترسیدم،در حال حمام کردنم یکدفعه پسرعموم و پسرم که در خواب 7یا 8ساله بود میرسند و سریع با یه ملحفه دور خودم رو پیچیدم و با ناراحتی از خونه اومدم بیرون با همون ملحفه و شورت پام بود و ملحفه رو محکم دور خودم پیچیده بودم و ناراحت از اینکه چرا اونها اومدن داخل حمام ،به قصد خودکشی از خونه اومدم سر جاده دیدم دارن دسته میبرن محرمه وسط جمعیت خونه رو گم کردم هر چی گشتم پیدا نکردم تا با گوشیم لوکیشین زدم و رسیدم به خونه مادربزرگ ولی دیگه اون خونه نبود کسی منو نمیشناخت خونه بزرگ و چند طبقه ولی چوبی با اتاقهای توی هم بود هر چقدر دنبال پدر و مادر و پسرم و همسرم گشتم کسی نبود یه همسایه قدیمی رو دیدم بهم گفت همشون رفتن شوهرت هم در رو قفل کرد و رفت و من کلید همین خونه ی خودم دستم بود انداختم و در باز شد اما هیچ چیز اشنا نبود برام در تمام مدت این خواب ملحفه دور تنم بود ولی کسی بهم نگاه نمیکرد خواب طولانی بود ولی مطمئنم هر قسمتش یه تعبیری داره
  همیشه هم خوابهام در این مکان هست حال تعبیر چیست؟

 17. مرضیه نادری

  سلام وقتتون بخیر من در خواب دیدم دختر یکسالم رو با خواهرم بردم حمام تعبیرش چیه

 18. چیستا

  سلام ببخشید من خواب دیدم که با چند تا از دوستام تو خونه خودمون باهم رفتیم حموم و نوبتی حموم میکنیم و میایم بیرون و همه مون هم داخل حمامیم و منم منتظرم و حمام کردن دوستام رو نگاه میکنم که با لباس زیر بودن نوبت خودم که میرسه یه نفر که دوست صمیمی من بود یه زمانی و گمش کردم بود من اب سردو باز کردم و لباس زیرامم در اوردم و حموم کردم بعدش دیگه یادم نمیاد تعبیرش جی میشه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشانه ای از ان باشد که ایشان خیری برای شما نداشته است و لذت هایی فرار را به دنبال داشته است.
   سربلند و پیروز باشید

 19. مریم

  سلام
  من خواب دیدم وارد یک حمام عمومی قدیمی شدم که شلوغ بود. یه حایی کنار حوض پیدا مردن خودمو بشورم، اما اب اون حوض تمیز نبود دخترم رو هم که لباس تنش بود موهاشو با اب شیر شستم ، اما خودم لباس نداشتم و روی سرم از اب حوض میریختم، اب حوض انگار خزه داشت

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند برای شما به این تعبیر باشد که به جایی روید و مسافرتی کنید که ممکن است شما را به گناهی الوده کند.
   سربلند و پیروز باشید

 20. سمانه

  سلام خواب دیدم از در حمام قدیمی رد میشدم رفتم صورت و دستامو شستم و اومدم بیرون تعبیرش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است به این تعبیر باشد که شما در اینده به موقعیتی نزدیک شوید که باید بسیار از ان بر حذر باشید .
   سربلند و پیروز باشید

 21. فاطمه

  سلام خواب دیدم که مادربزرگم که فوت کرده درخانه ایی اب روی گازگذاشته بودکه گرم شودتاحمام کند ولی چون مریض بوددرست نمیتوانست خودشوبشوره وناراحت بودمن واردانجا شدم وبه مادربزرگم کمک کردم خودش روتمیزکنه وبشوره واوهم ازمن تشکر کردمعنی خوابم چی میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب حمام رفتن مرده بر اساس تعابیر خواب حمام می تواند نشانه ی ان باشد که ایشان را وضع و حال خوبی وجود ندارد و از این رو همان اشاره ای است که در حمام امده و به تعبیر ناراحتی است.
   سربلند و پیروز باشید

 22. اسمان

  سلام.خواب دیدم در حمام خونمونم در حال شستن خودمم ناگهان احساس کردم دیوار حمام ترک گرفت و حمام کفش ی خورده کج شد و ترسیدم که داره ریزش میکنه سریع حماممو تموم کردم اومدم بیرون

  • یاسین صداقت

   باسلام
   این خواب می تواند به تعبیر خواب خانه باشد و از این رو ممکن است نشانه ای از مشکلاتی باشد که در خانواده ی شما پیش اید و از این رو حتما صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 23. فاطمه

  سلام…. من یک دختر خانمم…. مادرم در خواب دیدن که با همسایه مون توی کوچه تاریک هستند که راه رو تشخیص نمیدن و فقط ص ای رفتگر ها رو می‌شنیدن ک کوچه رو تمیز میکردن…اما یکدفعه جلو راهشون روشن میشه و ی حمام عمومی میبینن… داخل حمام ک میرن، من و زنداییم رو میبینن… زنداییم در حال حمام کردن بوده… اما من لباس تنم بوده و تازه آماده میشدم ک برم حمام… مادرم شانه لش رو جا گذاشته بود…. از من میخاد که شانه ام رو بهش بدم…. من شانه ام رو نمیدم و میگم که شونه خودت رو تو اتاقم گذاشتم… بعدش مامانم میخاد ک شونه زنداییم رو بگیره که بعدش بیدار میشه…. خواب رو بعد اذان صبح دیدن.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اینن خواب ممکن است برای ایشان به این تعبیر باشد که در تعبیر خواب راه گم کردن ممکن است به معنای خیر نباشد و نشان از گمراهی و مشکلی در اینده باشد و ممکن است حل مشکل ایشان شما باشید و از این رو برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 24. حدیث

  با سلام من خواب دیدم که وارد حمامی میشم که دو تا درب داره.ممنون میشم تعبیرش کنید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر در خواب شما نکته ی بارز در ها بوده اند ممکن است به معنای ان باشد که در اینده ممکن است در وضعیتی قرار گیرید که برای شما سخت است اما راه هایی برای رهایی از ان وجود دارد و از این رو خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 25. مرضیه+زمانی

  خواب دیدم‌‌ علی اومده بود خونه ما حموم و من و اون تو حموم لخت بودیم و بیشتر تو حموم داشتیم هم رو بغل و بوس میکردیم و از ظاهر هم تعریف میکردیم و با هم تو حموم بغل هم از اینورش میرفتیم اونور تا همو بشوریم و دوس پسرم گفت تو هم خیلی قشنگی و من همش تو دلم میگفتم وای آبروم رفت حالا مامان بابام صدامو میشنون و عجب ابرو ریزی ای شد تو راخداااااا جواب بدهید فقط شما درست تعبیر میکنید خیلی ذهنم درگیره خواهشا تعبیر کنید براتون دعا میکنم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب لخت بودن تعابیر متفاوت است ولی بدانید که در این خواب شما دارای تعبیر نیست و اشاره ای به این است که شما در ذهن خود از این موضوع ترس دارید و به همین علت همچنین خوابی دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 26. احمد

  سلام-من خواب دیدم در حمام عریانم و دو نفر از جنس مخالف روبرویم بودند و شوق داشتم که بعد متوجه شدم یکی همسرم و دیگری مرد است که البته آنها جدا از هم بودند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب در حمام بودن امده است که ممکن است اشاره ای به مشکلی باشد و در تعبیر خواب عریان بودن هم ممکن است به این تعبیر باشد که برای ابروی شما مشکلی پیش بیاید و از این رو باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 27. ی بنده خدا

  سلام خواب دیدم با مامانم رفتم حمام و مامانم کمرمو کیسه میکشه و کلی چرک میریزه پایین و خودمم همزمان ی کیسه تو دستمه و اون یکی دستمو کیسه میکشم . بعد حس کردم پایین کمرم به مراتب تیر می کشید جوری که دلم از حال می رفت هر چه میخواستم از مامانم بخوام که دیگه کیسه نکشه نمیتونستم (فکر میکردم به خاطر کیسه کشیدنه که اون درد ها ایجاد میشه )
  و به خاطر اون دردها از خواب بیدارشدم

  • یاسین صداقت

   باسلام
   در تعبیر خواب کیسه کشیدن به خیر امده است و ممکن است اشاره ای به این موضوع باشد که شما در اینده چیزی را از خود به واسطه ی ایشان دور می کنید که ممکن است برای شما باعث اذیت باشد و باید از این رو بدانید که در انتخاب هایتان بسیار دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 28. عبدی

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که به کوه ابگرم رفتم وبا اب چشمه های ابگرم که دارای گوگرد بود خودنو میشیتم بعد دخترمنم اومد من با کاسه اب نیریختم رو سرم شامپو هم میزدم موهام بعد چشمم خورد به یوی از فامیلهام دخترعموی مادرم صداش زدم گفتم بیا توام ابش داغه خوبه تا اومد من پریدم از خواب میشه تعبیرش بگید ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب چشمه اب گرم از انجا که برای درمان است ممکن است متفاوت از حمام باشد و از این رو ممکن است این خواب شما خیر باشد و به معنای ان باشد که د راینده از مشکلی رهایی خواهید یافت.
   سربلند و پیروز باشید

 29. فرشته

  باسلام، بنده خاب دیدم که با خاهرم به خاطر ناراحتی که بابت مشکلاتش داشت به حمام رفتم و در حمام من مدفوع کرده بودم و داشتم با قاشق آنرا از روی زمین پاک میکردم و به چاه میریختم و خاهرم در حمام من رو بوسید و حمام کرد و بیرون رفت و بعد از او نیز من از حمام بیرون رفتم و مادرم فهمید خاهرم منو تو حموم بوسیده و ناراحت شد میگفت کار بدی کرده، تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب مدفوع به خیر امده است و نشان از پول دانسته اندو در تعبیر خواب حمام هم ممکن است به این معنا باشد که از طرف ایشان باشد و از این رو خوابی خیر دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 30. پریان

  سلام من خواب دیدم داخل یه حمام بزرگ قدیمی تازیک تو در تو بودم که هرچی میگشتم راه بیرونو پیدا نمیکردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن است که شما برای مدتی به بیهوده وقتتان را تلف خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 31. الهام

  سلام.
  من خواب دیدم که به حمام عمومی رفتم ولی بعضی وسایل را با خود نبردم. داشتم به همین موضوع فکر میکنم که چند تن از اعضای فامیل را دیدم که مدتهاست از انها بی خبرم. بعد بدون شستشو از حمام خارج شدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما اینگونه بیان شده است که به وسیله رفتار دیگران و رفتار خودتان به عملی دست خواهید زد که شما را به ارتکاب گناه نزدیک خواهد کرد.صدقه بدهید و مراقب رفتار خود بیشتر باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 32. زهرا

  خواب دیدم به گرمابه رفتم و بچه ها رو شستم و نوبت خودم شد دیدم غروب شده و نوبت حمام آقایان شده سریع بدون اینکه خودمو بشویم اومدم بیرون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نه خوب است و نه بد. اما حمام در خواب پاک شدن از گناهان و ناملایمتی های زندگی است و شما از کاری و یا عملی زشت دوست دارید دست بردارید و پاک شوید که اطرافیانتان اجازه نمی‌دهد و بر شما تاثیر دارند.
   سربلند و پیروز باشید.

 33. ناشناس

  سلام من خواب دیدم حمام کردم و وقتی اومدم بیرون بین موهام چربی زیادی بود وهرچی با دست برمیداشتم باز با چشمام میدیدم که از بین پوست سرم بیرون میزنن مثل ورق های پارافین و من اونارو برمیداشتم از روی سرم وناراحت بودم که این دیگه چیه روی سر من
  قبل از اون هم میدیدم در استخر هستم و همه جای اون استخر رو دارن سم پاشی میکنن
  وبعد من رفتم درون سونا وبعد اومدم دوش گرفتم و قضیه چربی ها
  البته زمان دیدن این خواب صبح بود وچند با بیدار و دوباره خوابیده بودم
  باتشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که در تعابیر خواب امده است که هم تعبیر خواب حمام و هم تعبیر خواب استخر نشانه از لذت های دنیوی است که بدان مشغولید و نباید اینقدر زمان صرف آن ها بکنید و بدانید که این خواب برای شما پایان خیری ندارد اگر خودتان به موقع دست به کار نشوید و جلوی آن را نگیرید از این رو بسیار مراقب انتخاب هایتان باشید که خدای ناکرده سبب پشیمانی شما نشود.
   سربلند و پیروز باشید

 34. Nazi

  سلام وقتتون بخیر خسته نباشید
  خواب دیدم داخل یکی از اتاقای خونمون ک توش دوش داشت،حموم میکردم،لباس تنم بود ک اولش آب ولرم بود بعد آبش یکم سرد شد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید خدمت شما عرض کنم که در تعبیر خواب حمام امده است که به معنای پاکی هم میتواند باشد و در این خواب برای شما ممکن است به این صورت تعبیر شود که شما در اینده ی نزدیک به وسیله ای شخصی در خانوادیتان به چیزی دست خواهید یافت که سبب تغیر زندگیتان به سمت خیر خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 35. اعظم

  باسلام ۰وممنون از زحماتی که میکشید۰.
  امروز دم صبح مادر درخواب دیده که درخزینه هست واب ان بسیار صاف وزلال وشفاف است واب.بسیار خوبی دارد ودران بالا وپایین می پرد وخوشحال است ۰درتعبیرات خزینه خوب تعبیر نشده …از دیدن خواب ۰نگران ۰۰لطفا تعبیر نماییدباسپاس

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب برای ایشان خیر است و نشان از زحمت و تلاش درون ایشان در تزکیه نفس است و حتما نشان از ان دارد که در اینده ی نه چندان دور اگر به ارزویی دارند خواهند رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 36. فاطمه

  باسلام اگر در حین دوش گرفتن مرد نامحرمی وارد شود نشانه چیست ؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب حمام کردن به گفته ی معبرین شرقی امده است که میتواند به معنای ابتلا به موردی باشد که ممکن است شما را ازار دهد و از این رو باید بدانید که در تعبیر خواب برهنگی و دیده شدن هم امده است که به معنای این است که رازی از شما برای دیگران فاش خواهد شد و این خود ممکن است دلیل قسمت اول خواب باشد و از این رو باید آگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید
   تعبیر خواب برهنگی آلامتو

   • بیرامی

    سلام علیکم همسرسیدم رادیشب در خواب دیدم میدانم مرده حمام است زیر دوش وداردخودش رامیشویدبه من میگویددرراببندمحمددمهدی منونبینه لختم

    • یاسین صداقت

     با سلام
     این خواب می تواند بر دو وجه باشد و اول انکه ایشان پاک و منزه شده اند و بسیار خیر است و وجه دیگر انکه ممکن است این پاکی به شرطی باشد که از ایشان رازی برای ان فرد دیگر در خواب بیان نشود.
     پس بدانید و فکر کنید که ایشان چه رازی در این زمینه دارند که کسی نباید از ان اگاه شود که خدای ناکرده در پست سر مرده صحبتی بر سر زبان نیفتد که این قطعا برای ایشان خیر نیست و ایشان در این حالت در رفاه و سعادت هستند.
     سربلند و پیروز باشید

 37. بداغی

  سلام من خواب دیدم در حال شستشو در حمام بودم که یک موضوعی که یادم رفته چی بود باعث شد کار شستشو رو نصفه رها کنم ولباس بپوشم از حمام بیام بیرون ، بعد با جمعی از دوستان برگشتم تو حمام که دوباره شروع به شستشو کنم که دیدم کف حمام رو فرش کردن و همه دوستام تو حمام نشستن به مهمونی ، منم که هنوز از اینکه تنم چرکه و باید شستشو رو ادامه بدم لباسهام رو جلو همشون در آوردم با خنده گفتم من باید حمام کنم ولی عورتم پوشیده بود ، از اینکه جلو همه لخت شده بودم ناراحت بودم وداشتم به این نوضوع فکر میکردم که بی خیال حموم کردن بشم و لباسامو بپوشم که بیدار شدم .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   شما در اینده ی نه چندان دور احتمالا تعبیر این خواب را ببینید که ممکن است به این شکل باشد که شما از انجا که بسیار برای دوستانتان ارزش قایل هستید شروع به انجام کارهایی خواهید داد که سبب مشکل برای شما می شوند و مجبور می شوید که پس از مدتی از ان ها هم حقایقی را پنهان کنید و این خود دلیلی میشود تا اینکه شما در اخر این حقایق پنهان را بیان کنید و این خود دلیل مشکلی بزرگتر است ولی بدانید که ابروی شما خدشه دار نمیشود.
   سربلند و پیروز باشید

 38. Alireza

  سلام
  خانمم خواب دیده دخترم رادرحمام میشویداماهرچه میشوویدالودگی ازبدنش پاک نمیشود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در متن نیز آمده است که حمام دادن به معناهای مختلفی میتواند باشد .
   اما در این خواب احتمالا تعبیر به این شکل خواهد بود که همسر شما در تربیت این کودک بسیار حساس است و این وسواس فکری که در ایشان ایجاد شده است سبب ترسی از آینده اسنت که حس میکند هرچه بر روی تربیت این کودک کار کند نتیجتا باز هم کودک شما به کار ناصوابی دچار خواهد شد.
   پس حتما سعی بر آن کنید که در نگرش ایشان اصلاح ایجاد کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 39. Zaryzarif

  سلام من خواب دیدم منوبردن حمام وشستنم بعدسرمورنگ کردن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بدین معناست که شما اطرافیانی دارید که سعی بر ان دارند که شما را تغییر دهند و شستن به معنای تطهیر است اما بسیار مهم است که بدانید چه کسی این کار را برای شما در خواب انجام داده است.
   اگر در خواب اینگونه دیده اید به این معناست که در آینده ای نزدیک تغییری در زندگیتان شکل خواهد گرفت.
   سربلند و پیروز باشید

 40. زینب آلیسی

  سلام من خواب دیدم شخصی در حال حمام کردنه و من دارم با اون صحبت میکنم

نظر خود را بیان کنید