تعبیر خواب ظرف شیشه ای

دیدن ظرف شیشه ای در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن ظرف شیشه ای در خواب چیست؟

خواب sleep

معبران ظرف شیشه ای را به زن تعبیر کرده اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن ظریف و شکننده است.

از دانیال نبی نقل می شود که چنان چه بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از شیشه آب می خورد گویای آن است که او ازدواج می کند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می شود.

در دست داشتن ظرف شیشه ای نیکو است.

خویشتن را در میان تعدادی ظروف شیشه ای دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن است و شاید عروسی.

روی هم رفته دیدن ظروف شیشه ای در خواب با توجه به این که شیشه را به زن تعبیر کرده اند خوب است. مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از شیشه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بیافتد و بشکند.

معبران نوشته اند همسر بیننده خواب می میرد و چنان چه بیننده خواب زن است یا مردی که همسر ندارد زنی از نزدیکان خویش را از دست می دهد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب عینک

☺ تعبیر خواب «ظرف شیشه ای» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «ظرف شیشه ای» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید