تعبیر خواب زنبیل

دیدن زنبیل در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن زنبیل در خواب چیست؟

زنبیل basket

اگر در خواب ديديد که زنبيلي به دست داريد در آينده مشتاق يا علاقه مند چيزي ياکاري مي شويد که انجام مي دهيد. اين در صورتي است که زنبيل خالي باشد ولي اگر سنگين و پر باشد براي شما خير پيش مي آيد و به قدر سنگيني آن چيزي به دست مي آوريد يا اتفاقي مطلوب مي افتد. اگر زنبيل را از کسي بگيريد به شما کاري پيشنهاد مي شود که سودبخش است و اگر شما زنبيل خالي به کسي بدهيد کاري سودبخش به او پيشنهاد مي کنيد يا نفعي به او مي رسانيد. اگر زنبيل پر باشد نفعي مسلم عايد مي شود. اگر ديديد زنبيلي گسيخته و پاره شده ، در کاري با شکست و ناکامي مواجه مي گرديد. اين خواب را اگر دختري جوان و دم بخت ببيند تعبيرش شکست عاطفي است و چنان چه همان دختر جوان ببيند زنبيلي پر به دست دارد که نداند درون آن چيست شوهر مي کند يا خواستگاري دل خواه برايش پيدا مي شود. همين حالت است اگر زنبيل را از کسي بگيرد. زنبيل بافتن آرزومندي است و فريفته شدن به دنيا و به زبان گوياتر کيسه دوختن براي سودهاي واهي و غير معقول.

تعبیر خواب «زنبیل» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «زنبیل» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید