مجله آلامتو

تعبیر خواب حصیر

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن حصیر در خواب چیست؟

 تعبیر خواب حصیر
حصیر (بوریا)
حصیر فرشی است نجیبانه و فقیرانه که بافتن آن مستلزم دقت و صرف وقت است.
حصیر در خواب صبوری و بردباری است و قناعت و عزت نفس ما به شکل فرش حصیر شکل می گیرد و به هیچ وجه گویای فقر و ادبار و مسکنت نیست.
حصیر در گذشته نقش دیگری در زندگی ما داشت که احتمالا می توانست نماینده نداری و ضعف مالی صاحب آن باشد ولی حالا حصیر این نقش را ندارد و همان طور که گفته شد چیزهائی که در خواب می بینیم حکم کلی ندارند و با برداشتی که ما از آن ها داریم تعابیرشان متفاوت می شود.
از جمله چیز ها همین حصیر است. ابن سیرین می گوید حصیر در خواب مردی است بخیل و خسیس و زنی است بی اصل و نسب لیکن با برداشتی که امروز نسبت به حصیر داریم و کاربرد آن که کاملا متفاوت شده است این تعبیر نمی تواند درست باشد.
اگر در خواب دیدید که حصیرئی بافته اید یا مشغول بافتن آن هستید سر رشته کاری به دست شما می افتد که شرافتمندانه است و صبوری و تحمل و پشتکار می خواهد و این خوابی است نیکو.
اگر دیدید که بر حصیر نشسته و خوابیده اید می توانید مطمئن باشید که در آینده نزدیک امنیت و آرامش خواهید یافت و کسی معترض شما نخواهد بود و بخصوص در کارهائی که دارید باقی خواهید ماند و چنان چه از آن کار هر چه هست ناراضی هستید بهبود خواهید یافت.
اگر کسی حصیرئی به شما داد یا حصیرئی از فروشنده خریدید زنی در زندگی شما پیدا می شود.
اگر مرد مال دار و قدرتمندی هستید دیدن حصیر در خواب نوعی هشدار است و این خواب شما را به فروتنی و مهربانی به ضعیفان و زیر دستان دعوت می کند و اگر مردمی کم درآمد و بی تامین هستید خواب به شما نوید بهبود می دهد ولی با اعمال صبر و تحمل.
حصیری کهنه در خواب زن پیر است. پیر زنی که بی آزار است و مفید به حد توانائی.

تعبیر خواب «حصیر» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «حصیر» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید