تعبیر خواب سلمان

دیدن سلمان در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن سلمان در خواب چیست؟

تعبیر خواب dreams

خوابي كه در روز ششم بيند ، بعد از يكروز يا دو روز تعبيرش ظاهر شود

در روز نهم خوابي كه ديده شود ، در همان روز اثرش ظاهر شود

در روز دهم و يازدهم ، تعبيرش بعد از بيست روز به ظهور آيد

در روز سيزدهم خواب كه ديده شود ، بعد از نُه روز تعبيرش ظاهر شود

در روز چهاردهم ، بعد از بيست و شش روز بعمل آيد

در روز پانزدهم، بعد از سه روز اثرش ظاهر شود

در روز بيست و هشتم ، در همان روز اثرش ظاهر شود

و در بيست و نهم نيز، در همان روز ، اثر و تعبيرش ظاهر و هويدا شود

☺ تعبیر خواب «سلمان» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سلمان» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید