تعبیر خواب ضیافت (مهمانی)

دیدن ضیافت (مهمانی) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن ضیافت (مهمانی) در خواب چیست؟

تعبیر خواب ضیافت و مهمانی رفتن

ضیافت در خواب معانی مختلفی دارد که در ادامه با 3 مورد از تعبیرهای ضیافت آشنا خواهید شد:

1. اگر خواب ببینید به مناسبتی در ضیافتی دعوت شده اید ، نشانة آن است که دوستان در صدد لطف و محبت به شما هستند.

2. اگر خواب ببینید در یک مهمانی حضور دارید و همراهان شما لباسهایی شاد بر تن کرده اند و در بشقابهایی گرانبها غذا می خورید ، علامت آن است که به هر راهی که قدم نهید منفعت خواهد داشت و دوستان و همراهان شما خرسند و شاد خواهند بود.

3. اگر خواب ببینید در ضیافت ، افرادی ناآشنا و بیگانه شرکت کرده اند روی میزها خالی است ، نشانه این است که نو میدی و سوء تفاهم در راه خواهد بود.

☺ تعبیر خواب «ضیافت (مهمانی)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «ضیافت (مهمانی)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید