تعبیر خواب تخم مرغ

دیدن تخم مرغ در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب چیست؟

تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ

دیدن خواب تخم مرغ اگر چه رایج نیست ولیکن گاهی ممکن است برخی افراد با چنین رویایی مواجه شوند و در پی تعبیر آن باشند. به طور کلی تخم مرغ در خواب نمایانگر وجه مثبت و اخلاق مدارانه بیننده خواب است که اطرافیان از همصحبتی و معاشرت با وی لذت می برند و این روابط نیکو برای بیننده خواب نیز دارای سود و منفعت خواهد بود. البته برای تعبیر دقیق خواب تخم مرغ بایستی تمام جزئیات خواب مورد بررسی قرار گیرد. در ذیل به تعبیر خواب تخم مرغ از نگاه معبرین اسلامی و با توجه به جزئیات خواب و ویزگی های بیننده خواب پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

مرجع کامل تعبیر خواب


تعبیر خواب تخم مرغ امام صادق

خواب تخم مرغ از نظر امام صادق دارای چهار تعبیر است.:

 • اولین تعبیر دستبابی به حاجات قلبی و تحقق اهداف است.
 • دومین تعبیر اختیار نمودن زن است.
 • سومین تعبیر خدمتکار زن کم سن و سال است.
 • چهارمین تعبیر صاحب فرزند شدن است.

تعبیر خواب تخم مرغ ابن سیرین

تخم مرغ از نگاه ابن سیرین از تعابیر نیکویی برخوردار است. ابن سیرین دیدن چنین رویایی را دستیابی به قدرت و توانمندی برای بیننده خواب میداند.


تعبیر خواب تخم مرغ حضرت یوسف

تعبیر تخم مرغ در خواب از دیدگاه حضرت یوسف نمادی از اولاد و فرزند است. زیرا حضرت یوسف دیدن مرغ در خواب را بیانگر زن، خدمتکار و کنیز میداند.


تعبیر خواب تخم مرغ خام

تخم مرغ خام یکی از نشانه های فرزند پسر است که برای بیننده خواب خیر و برکت میباشد. ولیکن در تعابیر دیگر تخم مرغ خام را نشانه خوردن مال حرام مطرح نموده اند. چنانچه مردی در خواب تخم مرغ خام ببیند بیانگر مشکلات و مسائل وی در زندگی واقعی میباشد.


تعبیر خواب تخم مرغ پخته

خواب تخم مرغ آبپز یا پخته بسیار نیکوتر از تخم مرغ خام میباشد. چنانچه بیننده خواب ببیند که تخم مرغ پخته دارد بیانگر پایان مشکلات و رسیدن روزهای خوش میباشد. در واقع چنین خوابی نشانگر روی خوش زندگی برای بیننده خواب است. چنانچه ببیند که تخم مرغ پخته را میخورد نمایانگر رسیدن سود و منفعت به بیننده خواب میباشد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب النگو طلا

تعبیر خواب تخم مرغ شکسته

تخم مرغ شکسته به ارتباط بیننده خواب با اطرافیان اشاره دارد. در واقع چنین خوابی نشان می دهد که بیننده خواب در برقراری ارتباط با اطرافیان مشکل دارد. ممکن است در فهماندن منظور خود در گفتگو و مباحث دچار مشکل باشد و موجب پیش آمدن سوء تفاهم گردد. به هر حال رویت چنین خوابی عدم توانایی بیننده خواب در رساندن منظور و برقراری ارتباط موثر باشد. چنین خوابی میتواند هشداری برای بیننده خواب باشد که از رفتار پرخاشگرانه دوری نماید و برای حفظ افرادی که با اهمیت هستند تلاش نماید.


تعبیر خواب تخم مرغ بزرگ

تخم مرغ بزرگ نمادی از یک زن قدرتمند و توانگر است که نشان میدهد بیننده خواب برای انجام امور زندگی میتواند روی کمک وی حساب نماید.


تعبیر خواب خوردن تخم مرغ

خوردن تخم مرغ نیز از جمله خواب هایی است که دلالت بر اختلافات خانوادگی دارد. آشفتگی های حاصل از مشکلات مالی میتواند تعبیر محکمی برای این خواب باشد. به خصوص اگر بیننده خواب خود را در حال خوردن تخم مرغ سوخته ببیند به معنای استرس زیادی است که متحمل میشود و امیدی برای بهبود آینده مالی و خانوادگی وی نخواهد بود.


تعبیر خواب تخم مرغ دو زرده

تخم مرغ دو زرده نیز از خواب های مثبتی است که چنانچه دختر مجردی ببیند حاکی از ازدواج در آینده ای نزدیک است که حاصل آن فرزند دوقلو و پس میباشد. شیخ طوسی میگوید: تخم مرغ دو زرده فرزند پسر است که زندگی بیننده خواب را دستخوش تغییرات مثبتی مینماید. همچنین باعث سرازیر سدن خیر و برکت در زندگی وی میگردد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب شکستن پا

تعبیر خواب تخم مرغ دو زرده


تعبیر خواب تخم مرغ برای زن باردار

چنانچه زن باردار ببیند که تخم مرغ تازه و سالم با طعم خوب میخورد. بیانگر فرزندی سالم و صالح است که به دنیا خواهد آورد. چنانچه تخم مرغ گندیده و فاسد باشد حاکی از فشاری است که به لحاظ روانی بر وی وارد می شود. ولیکن به زودی مشکلات مرتفع خواهد شد. تخم مرغ بزرگ نیز نشانه زایمان در آینده ای نزدیک و تخم مرغ کوچک نشانه ماه های اول حاملگی میباشد.


تعبیر خواب تخم مرغ برای دختر مجرد

تخم مرغ برای دختر مجرد بسته به ویزگی های تخم مرغ تعبیر میگردد. چنانچه دختر مجردی در خواب تخم مرغ پخته بخورد نمادی از رسیدن خیر و برکت به زندگی وی میباشد. اگر تخم مرغ خام بخورد دارای تعابیر مثبتی نمیباشد و معبران آن را ارتکاب به گناه و معصیت میدانند. خوردن تخم مرغ گندیده برای دختر مجرد نیز نشان دهنده خوردن مال حرام میباشد.


تعبیر خواب تخم مرغ برای زن متاهل

دیدن تخم مرغ برای زن متاهل نیز نمادی از بارداری و به دنیا آوردن فرزند میباشد. چنانچه زن متاهلی ببیند که تخم مرغ پخته یا آبپز میخورد فرزند دختر به وی اعطا خواهد شد. تخم مرغ پوسیده و گندیده در خواب نشانه بروز یک مشکل در زندگی زن متاهل است که ممکن است جدایی از همسر باشد.


تعبیر خواب شکستن تخم مرغ

شکستن تخم مرغ نیز مانند تخم مرغ شکسته تعبیر میشود که در بالا گفته شد. بسیاری از معبرین دیدن چنین خوابی را تغییرات اساسی در زندگی بیننده خواب عنوان نموده اند. آن میتواند یک اتفاق فاجعه آمیز باشد که زندگی بیننده خواب را دگرگون مینماید.


تعبیر خواب پختن تخم مرغ

پختن تخم مرغ یا دیدن تخم مرغ های پخته شده به مراتب بهتر از دیدن تخم مرغ خام است. تخم مرغ پخته نمادی از خوشبختی و سعادت است که نصیب بیننده خواب خواهد شد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب ماهی مرده

تعبیر خواب پختن تخم مرغ


تعبیر خواب خریدن تخم مرغ

خریدن تخم مرغ در خواب از تعابیر نیکویی برخوردار است. چنانچه بیننده خواب در عالم رویا خود را در حال خریدن تخم مرغ ببیند سود منفعتی است که به سبب فعالیت های اقتصادی کسب مینماید. چنانچه دختر جوانی چنین خوابی را ببیند نشان از ازدواجی موفق خواهد بود. اگر کسی که در حال تحصیل است در عالم خواب تخم مرغ بخرد بیانگر دستیابی به موفقیت های تحصیلی خواهد بود.


تعبیر خواب جمع کردن تخم مرغ

جمع آوری تخم مرغ در خواب برای متاهلین حاکی از فرزند آوری و داشتن فرزندان زیاد است. رویت چنین خوابی برای افراد مجرد بشارت ازدواج در آینده ای نزدیک خواهد بود. حمع کردن تخم مرغ میتواند نشانه ای از پس انداز و مال و اموال باشد.


تعبیر خواب های مرتبط با تخم مرغ


همچنین بخوانید: چگونه مرغ را خوشمزه بپزیم؟ | کالری مرغ | آشپزی با مرغ

☺ تعبیر خواب «تخم مرغ» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «تخم مرغ» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


16 دیدگاه

 1. رضا

  سلام من خواب دیدم که 3 عدد تخم مرغ در 1 کاسه اب پز کردم ا از این تخم مرغها شکستم دیدم تخم مرغ هنوز خام است.

 2. سارا

  سلام. من خواب دیدم که قصد دارم برم مسافرت قشم و درحال تدارک بودم و داشتم خرید میکردم و چن تا از همکارام که اهل قشم بودن برام بلیط و اینا محیا کردن و خوشحال بودم و همینجوری که درحال خرید بودم مغازه دوستم رفتم که صندل بخرم و بعد از کلی گشتن مدلیکه دوسداشتمو پیدا کردم و دوستم بعنوان هدیه یه تخم غاز بهم داد که یهو از دستم افتاد و شکست و کلی خجالت کشیدم و پوستشو جارو کردم و دوستم متوجه شد و گفت عیبی نداره یکی دیگه بهت میدم .

 3. زهرا محمدی

  سلام شبتون بخیر خاب دیدم همراه مادر شوهرم که فوت شدن به یه مرغدوني کوچیک که مال ما بود رفتیم خیلی کوچیک بود به زور داخل شدم ولی وقتی رفتم داخل هی بزرگتر میشد وچن تا اتاق داشت بعد یه مرغی روی یه عالمه تخم خابيده بود بلندش کردم و گفتم اینا سالهای اینجا مونده دیگه خراب شده برداشتم تکونشون دادم خراب بودن ميزدمشون زمین به مادر شوهرم گفتم تکونشون بده اونايي که سالمن سفتن وسفید اونا رو جدا میکردیم یه عالمه تخم مرغ تو مرغدوني بود نگاه میکردم حتی پی دیوار رو هم روی تخم مرغ گذاشته بودن خلاصه همه جا پر تخم مرغ بود سفید وکپه کپه کنار هم. ممنون از تعبیر تون

 4. مهرداد

  سلام
  خواب دیدم اردک هایی که داریم یه تخم بزرگ اندازه تخم غاز گذاشته. تعبیرش چی میشه ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند خوابی بسیار خیر باشد و بر اساس تعابیر خواب می تواند نشانی از ان باشد که به خیری دست یابید که انتظارش را ندارید.
   سربلند و پیروز باشید

 5. Rahl

  سلام خاب دیدم. چنتا تخم مرغ خربدم با عجله میبر م برای کسی. نیمرو کنم اما از دستم میوفته میشکنن کثیف میشن. من تلاش میکنم تخم مرغ های شکسته کثیف تمیز کنم. پوست ها رو از توش برمیدارم ولی بازم خاک پوست تخم مرغ ریز شده هست. همچنان تلاشم اینه که تمیزش کنم ببرم. بپزم برا کسی

 6. صدیقه سعادت مهر

  خواب دیدم که دوتا تخم مرغ در دستم بود یکی افتاد و شکست نتوانستم نگه دارم تعبیر ش چیست با تشکر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشان از ان باشد که شما چیزی که را خواسته اید از دست خواهید داد و باید به ان راضی باشید و زیاد برای بازگرداندن ان تلاش نکنید که خدای ناکرده سبب از دست رفتن چیزهای دیگر نشود.
   سربلند و پیروز باشید

 7. Nazi

  سلام وقت بخیر
  خواب دیدم که در پیشانی ام ۳ دانه مانند آکنه زده بود که هرکدوم رو که فشاردادم تخم پرنده بیرون امد و بعد مادرم تخم پرنده هارا شکست و هرکدوم جوجه ای نارس داخلش بود که هنوز پر نداشت و چشمانشون هم بسته بودند درضمن نوع پرنده ها هم باهم متفاوت بودند

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب اکنه امده است که می تواند نشان از تهمتی باشد و در تبعیر خواب تخم مرغ هم امده است که می توااند نشانه ای از تهدید باشد و از این رو تعبیر این خواب برای شما به این صورت است که شما باید از چیزی که الان برای شما قابل رفع است برحذر باشید تا به مشکلی بزرگ تبدیل نشود.
   سربلند و پیروز باشید

 8. sara

  تعبیر خواب خوردن تخم مرغ پخته شده در خواب در حد یک لقمه و بعد ماهی اوردن پخته شذه و اماده برا داداشم من از اون ماهی خوزدم تعبیرش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب شما ممکن است به این معنا باشد که در اینده روزهایی خوب در پیش خواهید داشت که برای شما سبب رسیدن خیر های دیگری هم شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 9. ستاره

  دیدن خواب خوردن تخم مرغ خام در یک مهمانی توسط دیگران ومرده چيست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که ممکن است به این معنا باشد که شما در اینده می بینید که ممکن است مشکلاتی آن ها را تهدید کند که خیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 10. نجفی

  با سلام
  هدیه گرفتن تخم مرغ در خواب چه تعبیری دارد
  با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب تخم مرغ می تواند به معنای رسیدن به خیری باشد که از طرف دیگری است و برای شما بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

نظر خود را بیان کنید