تعبیر خواب بیابان (کویر)

دیدن بیابان (کویر) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن بیابان (کویر) در خواب چیست؟

دیدن بیابان در خواب

بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد. معبران نوشته اند که کویر و بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.


تعبیر خواب کویر، امام جعفر صادق

دیدن کویر در خواب بر چهاروجه است. اول: روزی و قسمت. دوم: حیرت و سرگشتی. سوم: عناد و رنج. چهارم: بیم و خطر و هلاك، مگر از وی زود بیرون آید.

محمدبن سیرین گوید: اگر كسی بیند كه از بیابان بیرون آمد، دلیل كه از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل كه غمگین و مستمندگردد.


تعبیرخواب بیابان، حضرت دانیال

بیابان (کویر) در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن.

اگر بیند در بیابان ها تنها بود، دلیل كه از كسب خویش مال فراوان یابد.

اگر بیند با گروهی در بیابان می گشت، دلیل كه مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.


خواب های مرتبط با بیابان


تعبیر خواب «بیابان (کویر)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «بیابان (کویر)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

2 دیدگاه

  1. فریدا در 1399/06/23در10:39 ق.ظ

    سلام من در یک مجتمع تجاری کار میکنم . خواب دیدم همکارم به من میگوید بیا بیین یکی از واحد های تجاری مشتری دارد ببین جقدر مغازه خوب شده بعد همکارم با مشتری اتومبیلش را سوار میشود و میرود در آن زمان من پیش خودم میگویم چرا مرا نبردند و خودم راه میافتم به طرف مجتمع تجاری برم که در مسیر یک بیابان وسیع بود که من در حال طی کردن راه بودم . ممنون

  2. رضا در 1396/04/21در1:09 ب.ظ

    در خواب دیده شده که پدرم به ینفر گفته برو به خانوادم بگو روی من ادرار نریزن و ان شخص در حال دیدن ظرف ادرار بوده و گفته که میت گفته روی مم ادرار نریزید

نظر خود را بیان کنید