تعبیر خواب حیوانات وحشی

لیست تعبیر خواب حیوانات وحشی با پاسخگویی آنلاین.

حیوان وحشی مورد نظری که در خواب تان دیده اید را از فهرست زیر بیابید و در صورتی که تعبیر خواب شما در صفحه مربوطه وجود نداشت از طریق بخش نظرات همان حیوان درخواست خود را جهت مشاوره با پاسخگوی تعبیر خواب ثبت کنید.

لیست تعبیر خواب حیوانات وحشی

گرگ wolf
گرگ

تعبیر خواب گرگ محمدبن سیرین حمله گرگ به انسان در خواب به طلاق تعبیر شود. اگر بیند گرگ را بکشت…

قوچ sheep-ram
قوچ

همانند تعبیر خواب گوسفند، دیدن قوچ در خواب ما مبارک است و مبشر خیر و برکت و نعمت می باشد.…

کوسه shark
کوسه

کوسه در رویاهای ما نوعا دشمنی است که تا به سراغش نروید و به حریم او نزدیک نشوید خطری ایجاد…

ببر tiger
ببر

ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند…

شیر lion
شیر (حیوان)

شیر – حیوان – در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب…

تعبیر خواب پلنگ leopard
پلنگ

هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم…

کفتار Hyena
کفتار

همان طور که می دانید کفتار جانوری است وحشی و مردار خوار و کثیف و متعفن که دیدنش در خواب…

جانور animals
جانور

کلا اشخاصی که با ایشان معاشرت و رفت و آمد و حتی معامله و داد و ستد داریم و گسترده…

لانه (آشیانه)

اگر ببینی در خانه‌ی تو آشیانه‌ی پرنده وجود دارد، یعنی به اندازه ارزش آن پرنده و آشیانه به تو سود…

راکون raccoon
راکون

دیدن راکون در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن راکون در خواب اغلب نمادی از فریب و خیانت است، اگر به…

پروانه butterfly
پروانه (شاپرک)

پروانه یا شاپرک هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس…

تعبیر دیدن جسد حیوانات مرده
حیوان مرده

اگر در خواب جسد حیوانات را ببینیم خوب است بدانیم که جسد به کدامین حیوان متعلق است. اگر خواب گنگ…

تعبیر دیدن بوفالو در خواب
بوفالو

دیدن بوفالو (گاو وحشی) در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن بوفالو در خواب اغلب با تعابیری همچون قدرت، فراوانی، حق…

دیدن گراز در خواب
گراز

گراز تعبیری به مانند تعبیر خوک را دارد و کلا پولی است که با تدبیر و تلاش تحصیل می شود…

نهنگ Whale
نهنگ

بالن با کسر (لام) از بزرگترین آبزیان زنده زاست که در فارسی آن را نهنگ می نامیم. معبران سنتی نهنگ…

تعبیر دیدن روباه
روباه

پوست روباه گویای زنی است زیبا ولی مکار و مزور. داشتن پوستین از پوست روباه یا هر نوع پوست روباه…

غزال gazelle
آهو

غزال همان تعبير آهو در خواب را دارد و غزال زني است خوش خرام و زيبا و رمنده اگر به…

خرگوش rabit
خرگوش

دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش در خواب های ما نشانه…

تعبیر عنتر
عنتر

دیدن عنتر (نوعی میمون) در خواب انسانی است دلقک صفت و مقلد و سبک. همان طور که ما این حیوان…

تعبیر خواب گوریل
گوریل

دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آن ها نداریم ولی به طور ناخودآگاه از انواعشان می ترسیم واکنش…

1 2

جستجو در تعبیر خواب آلامتو