تعبیر خواب ظرف

تعبیر خواب آنلاین انواع ظرف و ظروف آشپزخانه.


ADS
ADS

فهرست تعبیر خواب ظرف

قوری

قوری

قوری در خواب های ما زن یا مردی است حسابگر و دقیق که قدر مال…

قابلمه Pot

قابلمه

در اين جا منظور از قابلمه ديگي است کوچک و دردار که در آن چفت…

غربال Sieve

غربال

معبران نوشته اند غربال خادم است ولي غربال در خواب هاي ما قدرت و تشخيص…

سینی tray

سینی

سيني زني است که به شما خدمت مي کند و خيلي هم نزديک است. او…

قابلمه Pot

دیگ

ديگ وسيله اي است براي پختن غذا که البته مي دانيم که خانم و کدبانوي…

پیمانه measuring-cup

پیمانه

پيمانه ظرفي است براي اندازه گيري مايعات. منظور جام نيست. پيمانه نظام کار است که…

بادیه badie

ظرف

باديه دو معني دارد. يکي به معني صحراست و ديگري ظرفي که در آشپزخانه مورد…


تعبیر خواب بر اساس الفبا
اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا