تعبیر خواب حضرت یوسف

در زندان، یوسف تعبیر خواب ساقی و نانوای آمن هوتب۳ را بیان کرد. ساقی آمن هوتب ۷ سال پس از آزادی، به آمن هوتب دربارهٔ توانایی یوسف در بیان تعبیر خواب گفت و آمن هوتب، پوتیفار را به دنبال یوسف فرستاد.

یوسف خواب آمن هوتب را به هفت سال فراوانی نعمت و سپس هفت‌سال خشکسالی مصر تعبیر کرد، و به آمن هوتب۴ پیشنهاد داد که در مصر هفت‌سال گندم ذخیره کنند. یوسف مورد توجه آمن هوتب قرار گرفت و پس از مرگ پوتیفار به جایگاه عزیز مصر رسید.

همچنین بخوانید: فال انبیا حضرت یوسف
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حضرت یوسف

تعبیر خواب پختن نان

تعبیر خواب پختن نان

تعبیر خواب پختن نان تعبیر خواب پختن نان از دیدگاه روانشناختی پیروزی و موفقیت و…

تعبیر خواب هزارپا

تعبیر خواب هزارپا

تعبیر خواب هزارپا تعبیر خواب هزارپا از جمله تعابیری است که توجه به جزئیات خواب…

تعبیر خواب انفجار

تعبیر خواب انفجار

دیدن انفجار در خواب می‌توان نگران کننده باشد، اگر می خواهید تعبیر خواب انفجار را…

تعبیر خواب غاز

تعبیر خواب غاز

دیدن غاز در خواب به طور کلی بیانگر اخبار خوب است. در ادامه به تعبیر…

تعبیر خواب نارنگی خوردن

تعبیر خواب نارنگی

تعبیر خواب نارنگی تفسیر و تعبیر خواب نارنگی از دیدگاه معبران اسلامی و غربی کاملا…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو