تعبیر خواب حضرت یوسف

در زندان، یوسف تعبیر خواب ساقی و نانوای آمن هوتب۳ را بیان کرد. ساقی آمن هوتب ۷ سال پس از آزادی، به آمن هوتب دربارهٔ توانایی یوسف در بیان تعبیر خواب گفت و آمن هوتب، پوتیفار را به دنبال یوسف فرستاد.

یوسف خواب آمن هوتب را به هفت سال فراوانی نعمت و سپس هفت‌سال خشکسالی مصر تعبیر کرد، و به آمن هوتب۴ پیشنهاد داد که در مصر هفت‌سال گندم ذخیره کنند. یوسف مورد توجه آمن هوتب قرار گرفت و پس از مرگ پوتیفار به جایگاه عزیز مصر رسید.

همچنین بخوانید: فال انبیا حضرت یوسف
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حضرت یوسف

تعبیر خواب یاکریم

تعبیر خواب یاکریم

تعبیر خواب یاکریم تعبیر خواب یاکریم در منابع مختلف با هم تفاوت دارد. یاکریم ها…

تعبیر خواب آرد

تعبیر خواب آرد

تعبیر خواب آرد تعبیر خواب آرد در خواب بسیار متنوع است. اما این خواب به…

تعبیر خواب کپک زدن

تعبیر خواب کپک زدن

تعبیر خواب کپک زدن همانطور که دیدن کپک در بیداری مشمئزکننده است، تعبیر خواب کپک…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو