تعبیر خواب کنده شدن مو

دیدن کنده شدن مو در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن کنده شدن مو در خواب چیست؟

تعبیر خواب کنده شدن مو

اگر به دنبال دقیق ترین تعبیر خواب کنده شدن مو هستید و این خواب موجب نگرانی شما شده است، این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

تعبیر خواب کنده شدن مو

همه افراد به خصوص خانم ها به دنبال مراقبت از سلامت و ظاهر موهای خود هستند، زیرا این امر یک بخش اساسی برای تکمیل زیبایی رسمی است. زیرا موها نقش مهمی در برجسته سازی اجزای صورت و تکمیل زیبایی ظاهر دارند. کنده شدن مو مشکل بزرگی است که زنان با آن روبرو هستند و نه تنها در زندگی واقعی بلکه در رویاها نیز بر آنها تأثیر می گذارد.

خواب کنده شدن موی فراوان یکی از آزاردهنده ترین خواب هایی است که معنی آن ذهن بیننده خواب را مشغول می کند و اولین کاری که به محض بیدار شدن از خواب انجام می دهد این است که موهای خود را چک کند تا مطمئن شود که واقعی نیست. در این پست از آلامتو به تعبیر خواب کنده شدن مو از امام صادق و دیگر معبران بزرگ خواب می پردازیم.

تعبیر خواب دقیق


تعبیر خواب کنده شدن موی سر امام صادق

تعبیر خواب کنده شدن موی سر امام صادق و گریه بر آن، دلیل بر آن است که بیننده در گذشته کار بدی انجام داده است و گریه در این حالت بیانگر احساس پشیمانی است، به ویژه اینکه آنچه در گذشته انجام شده قابل رفع نیست.


تعبیر خواب کنده شدن مو از ریشه

 • طبق برخی منابع تعبیر خواب کنده شدن مو از ریشه، بیانگر جدایی عزیز یا از دست دادن یکباره مالی است.
 • همچنین تعبیر خواب کنده شدن مو از ریشه می تواند بیانگر ارتکاب گناه و ترک برخی اخلاقیات یا اخلاقی باشد. اصول دینی، زیرا اصول و ارزش ها را صفت می نامند.
 • تعبیر خواب کنده شدن مو از ریشه ممکن است بیانگر از بین رفتن زینت باشد، مخصوصاً برای زنان، همچنان که کنده شدن مو نشان دهنده از بین رفتن مظاهر لطف و پریشانی در زندگی است.
 • تعبیر خواب کنده شدن مو از ریشه همچنین می تواند به پرداخت بخشی از بدهی در صورت بدهکار بودن بیننده خواب یا ترک بخشی از نگرانی در صورت نگرانی بیننده است، به شرطی که موهای ریخته شده در خواب از بین نرود.

تعبیر خواب کنده شدن مو هنگام شانه زدن

تعبیر خواب کنده شدن مو هنگام شانه زدن برای مردان و زنان، بیانگر چیزی است که خوب نیست، چنان که بیشتر مفسران تأکید کرده اند که کنده شدن مو هنگام شانه کردن، نشان دهنده وجود مشکلاتی است که در آینده وجود دارد.

برای یک زن، تعبیر کنده شدن مو هنگام شانه کردن نشان دهنده این است که حسادت زیادی وجود دارد و از او بدی می‌خواهند، وقتی که باید کسانی را که با آنها معامله می‌کند منع کند. تعبیر خواب کنده شدن مو هنگام شانه زدن برای مرد نشان می دهد که او مشکلاتی را در زندگی مالی خود دارد که ممکن است مشکلاتی را برای او با خانواده ایجاد کند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب تراشیدن موی سر زن و مرد و دختر مجرد

تعبیر خواب کنده شدن مو هنگام شانه زدن


تعبیر خواب کنده شدن موی سر خودم

 • تعبیر خواب کنده شدن موی سر خودم بیانگر ضرری است که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد، تا جایی که موهایش می ریزد یا پول از بین می رود.
 • تعبیر خواب کنده شدن موی سر خودم ممکن است نشان دهنده اختلافات فراوان با خانواده و نگرانی های فراوانی است که بیننده خواب از آن رنج می برد. جمع آوری موهای ریخته شده گواه تلاش بیننده خواب برای جبران ضرر مالی خود یا آشتی با خانواده یا غلبه بر نگرانی های خود است. رویا ممکن است نشان دهنده کشف چیزی یا رازی باشد که بیننده از همه پنهان می کند.

تعبیر خواب کنده شدن موی سر دختر مجرد

تعبیر خواب کنده شدن موی سر دختر مجرد بیانگر این است که راز او فاش می‌شود و به همان اندازه که موهایش در خواب می ریزد در معرض مشکلات قرار می‌گیرد.خواب کنده شدن مو در خواب برای زن مجرد ممکن است نشان دهنده جدایی بین او و کسی است که دوستش دارد. رؤیای کنده شدن مو در هنگام دست زدن به زن مجرد، بیانگر آن است که خستگی و کوشش او بی نتیجه از بین می‌رود و چه بسا کنده شدن مو در خواب هنگام دست زدن به آن، بیانگر لطفی غیر از خانواده یا بی توجهی به حقوق او باشد.


تعبیر خواب کنده شدن موی سر زن

تعبیر خواب کنده شدن موی سر زن متاهل ممکن است نشان دهنده چشم بد و حسادت باشد. همچنین از نظر برخی معبران نیز غالباً نشان دهنده بیماری است یا زن چیزی از زینت خود را از دست می دهد، مانند ترک فرزندان، ترک شوهر.

تعبیر خواب کنده شدن موی سر زن باردار ممکن است نشان دهنده سوء تغذیه او باشد و باید بیشتر مراقب سلامتی خود و جنین خود باشد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب سفید شدن مو

تعبیر خواب کنده شدن موی سر دختر مجرد


تعبیر خواب کنده شدن مو توسط دیگران

 • تعبیر خواب کنده شدن مو توسط دیگران و در حین دعوا و کشیدن مو بیانگر خیر فراوانی است که انشاءالله نصیب بیننده خواب می شود.
 • تعبیر خواب کنده شدن مو توسط دیگران اگر او یک زن باشد، خیر بزرگی است که خواب بیننده را در تمام شئون زندگی خصوصی او دنبال می کند و از این رو این رزق، مسیر زندگی او را تغییر می دهد.
 • تعبیر خواب کنده شدن مو توسط دیگران طبق برخی تعابیر می تواند بیانگر موقعیت بالای اجتماعی باشد که در آینده سهم بیننده خواب خواهد بود که همه را به احترام و قدردانی از او وادار می کند.

تعبیر خواب کنده شدن موی سر با دست

تعبیر خواب کنده شدن موی سر با دست بیانگر از بین رفتن مالی بدون بهره مندی از آن یا از بین رفتن مال در اثر اتلاف و قرض دادن به مردم باشد و هر کس در خواب ببیند که موهایش با دست زدن به آن کنده می‌شود، دلیلی بر تلف شدن مال بیننده خواب خواهد بود.


تعبیر خواب کنده شدن یه دسته مو از سر

تعبیر خواب کنده شدن یک دسته مو از بیانگر چند حالت است:

 • وارد آمدن غم و غصه دار شدن شخص می باشد
 • دومین تعبیر خواب کنده شدن یک دسته مو اشاره به از دست دادن ناگهانی قدرت اعتبار به علت یک اشتباه است
 • این خواب بیانگر دیدن بی وفایی دیدن از اطرافیان است، همچنین اشاره به از دست رفتن اعتماد بین زن و مرد و طلمه به خوشبختی است.
همچنین بخوانید: تعبیر خواب کوتاه کردن مو با تیغ و قیچی

معنی خواب ریزش مو


تعبیر خواب کنده شدن موی سر مرده

 • تعبیر خواب کنده شدن موی سر مرده ممکن است نشان دهنده نیاز دائمی او به یک صدقه مداوم برای روحش باشد تا در قبرش آرام بگیرد، و اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، به یکی از خودش بگویید که این کار را انجام دهد.
 • تعبیر خواب کنده شدن موی سر مرده در مورد امور شما ممکن است حاکی از گناه و معصیت خاصی باشد که انجام می دهید و لازم است خالصانه توبه کنید و به قرب الهی دست یابید.
 • تعبیر خواب کنده شدن موی سر مرده ممکن است بیانگر فقدانی باشد که در زندگی شما رخ می دهد. از دست دادن شخص یا ضرر مادی و غیره.
 • تعبیر خواب کنده شدن موی سر مرده همچنین ممکن است خواب بیانگر شکستی در برابر خود یا در برابر والدین و اطرافیانتان باشد و لازم است خود را مرور و تغییر دهید تا زندگی شما بهتر از آنچه اکنون هستید شود.

سخن آخر

این پست از آلامتو به موضوع تعبیر خواب کنده شدن مو اختصاص داشت. در اینجا تعبیر خواب کنده شدن مو هنگام شانه زدن، تعبیر خواب کنده شدن موی سر خودم، تعبیر خواب کنده شدن موی سر دختر مجرد، تعبیر خواب کنده شدن موی سر زن و … اشاره شد. به طور کلی برای تعبیر این خواب معنا و مفهوم خوبی ارائه نشده است با این وجود نمی توان به طور قطع به معانی ارائه شده توسط معبران اتکا کرد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب ریزش مو

☺ تعبیر خواب «کنده شدن مو» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «کنده شدن مو» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


6 دیدگاه

 1. خدیجه

  با سلام خواب دیدم کاملا مات و مبهوتم وموهایم پریشان هستندو دست بردم توی موهام دسته بزرگی از جلوی سرم کامل از ته مثل پر مرغ که آب داغ دیده باشه از ته توی دستم کنده شده و جلو موهام کچل شد و همون لحظه که متعجب بودم پیشونیم زخم شد و ازش خون جاری شد توی صورتم توی همون حال ترسیده از خواب بلند شدم

 2. ناهید

  در خواب دیدم که موی جلوی سرم که روشن هست یه چیزی چسبیده واون رو میکنم ومادرم هم میگه چرا اینکار رو کردی من میگم دوباره رشد می‌کنه وموهامو میبافم

 3. مریم

  سلام من خواب دیدم توسط کسی موهای سرم کنده شد

 4. یلدا

  سلام و عرض ادب و احترام ببخشد دیشب در خواب دیدم دارم حرف میزنم وبه یک باره دست به سرم کشیدم وموهای سرم به دستم آمد وفقط یک دسته در سرم ماند لطفا به بنده کمک کنید ممنون

 5. زهرا امید

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم موهای خود را کندم چندبار و بعد جلوی آینه با کش مو دوباره گذاشتم سر جاش اینکارو دو بار انجام دادم
  میشه لطفا بگین تعبیر این خواب چیه؟لطفا

 6. مریم

  من خواب دیدم زن داییم سر سفره با حرص داستانی رو تعریف میکرد و موهای خودش رو‌میکند میریخت کنار سفره که حتی مقداری ازموها رو بشقاب غذای خودش هم ریخت که من گفتم وای موهات ریخت تو غذات

نظر خود را بیان کنید