تعبیر خواب تراشیدن موی سر

دیدن تراشیدن موی سر در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن تراشیدن موی سر در خواب چیست؟

تعبیر خواب تراشیدن موی سر

تعبیر خواب تراشیدن موی سر

تراشیدن موی سر در خواب می تواند گاهی دارای تعابیر منفی و گاهی از تعابیر مثبت برخوردار باشد. این خواب از جمله خواب هایی است که تعبیر آن به جزئیات خواب و ویژگی های بیننده خواب بسیار مرتبط است. معبرین بزرگ تراشیدن برای موی سر برای زن، تراشیدن موی سر برای مرد و یا دختر مجرد و … تعابیر متفاوتی ارائه داده اند. حتی تراشیدن موی سر با تیغ یا بوسیله ماشین نیز می تواند دارای تعابیر جداگانه ای باشد. در این مطلب از آلامتو به تعبیر خواب تراشیدن موی سر از دیدگاه معبرین برجسته اسلامی پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

تعبیر خواب آنلاین


تعبیر خواب تراشیدن موی سر ابن سیرین

تعبیر خواب تراشیدن موی از نگاه ابن سیرین بسته به زمان رویت خواب دارای تعابیر متفاوتی است. چنانچه فردی در زمان حج در عالم خواب ببیند که موی سر خود را می تراشد؛ نمایانگر قرارگیری نکات مثبت و اتفاقات نیکو در مسیر بیننده خواب خواهد بود. ممکن است تعبیر چنین خوابی با مشرف شدن به سفر حج تعبیر گردد. ولیکن چنانچه بیننده خواب در زمان هاب غیر از سفر حج چنین خوابی را ببیند بیانگر از دست رفتن چیزی می باشد. ممکن است چنین خوابی به از دست دادن مال و منال و شغل بیننده خواب اشاره داشته باشد.


تعبیر خواب تراشیدن موی سر امام صادق

امام جعفر صادق (ع) برای خواب تراسیدن موی سر تعابیر نیکویی ارائه داده اند که بر پنج وجه می باشد:

  • معنی اول خواب: تشرف به حج است.
  • معنی دوم خواب: سفر و عزیمت می باشد.
  • معنی سوم خواب: رسیدن به جایگاهی والا در نزد خداوند و قابل احترام در نزد مردم است.
  • معنی چهارم خواب: برقراری امنیت و آرامش برای بیننده خواب است.
  • معنی پنجم این خواب: رسیدن مال و مکنت و جایگاهی ویژه برای بیننده خواب می باشد.

تعبیر خواب تراشیدن موی سر حضرت یوسف

حضرت یوسف تعبیر خواب تراشیدن موی سر را برای امیران و فرماندهان برکناری و عزل از سمت می داند. ولیکن رویت چنین خوابی را برای دیگران چنانچه ببیند که موی سر خود را با هر نوع وسیله ای می زند؛ کسب سود و منفعت عنوان نموده اند. یا می توان به تعبیری دیگر چنین خوابی را پایان غم و اندوه برای بیننده خواب دانست.


تعبیر خواب تراشیدن موی سر زن از ته

بسیاری از معبران دیدن چنین خوابی را برای زن نیکو ندانسته  آن را هشداری برای بیننده خواب دانسته اند. چنین خوابی می تواند به بیننده خواب هشدار دهد که در به لحاظ مالی با مشکلاتی مواجه خواهد شد. جابر مغربی تراشیدن موی سر زن از ته را چنین تعبیر می نماید: چنانچه زنی در عالم خواب ببیند که موی سر خود را از ته تراشیده است نقصی در ایمان وی وجود دارد. اسماعیل بن اشعث تعبیر چنین خوابی را از دست دادن شوهر برای زن بیننده خواب می داند.


تعبیر خواب تراشیدن موی سر مرد

تراشیدن موی سر مرد دارای تعابیر متفاوتی است. آنلی بیتون تعبیر چنین خوابی برای مردان را فقر و نگرانی و اضطراب برای بیننده خواب می داند که ناشی از سخاوت و بخشندگی بیش از حد وی می باشد. ممکن است بیننده خواب مجبور باشد ادامه زندگی خود را با صرفه جویی بسیار و به سختی بگذراند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب سفید شدن مو دختر مجرد

تعبیر خواب تراشیدن موی سر


تعبیر خواب تراشیدن موی سر توسط دیگران

چنانچه بیننده خواب ببیند که شخصی دیگری در حال کوتاه کردن و یا تراشیدن موی وی است نمایانگر احساس کمبود فدرت برای بیننده خواب است. ممکن است بیننده خواب بر این عقیده باشد که انتقاداتی ناعادلانه بر وی وارد شده است که ایشان را آزرده خاطر نموده است. اگر بیننده خواب ببیند که موی سر دیگران را می تراشد حاکی از آن است که وی کمک می کند تا دیگران کنترل زندگی خود را به دست گرفته و بر آن تسلط یابند.


تعبیر خواب تراشیدن موی سر مرده

چنانچه بیننده خواب ببیند که فرد متوفی در خواب در حال تراشیدن موی سر خود است؛ تعبیر آن به وجود دیون و بدهی بر گردن متوفی اشاره دارد که بایستی پرداخت شود. اگر بیننده خواب با فرد متوفی نسبت نزدیکی دارد بر عهده آن است که دیون متوفی را پرداخت نماید. با پرداخت بدهی ها متوفی از آرامش و آسایش برخوردار خواهد شد. البته برخی معبرین چنین خوابی را حاکی از ضرر و زیان مالی برای بیننده خواب عنوان نموده اند.


تعبیر خواب تراشیدن موی سر برای دختر مجرد

دیدن چنین خوابی برای دختر مجرد از تعابیر نیکویی برخوردار نخواهد بود. معبران این خواب را حاکی از آن می دانند که دختر از وضعیت ظاهری خود راضی نمی باشد و یا در سلامت جسمی ایده آلی قرار ندارد. به نعبیری دیگر ممکن است چنین خوابی نشان دهنده نارضایتی و یا عصبانیت بیننده خواب از موضوع یا شخص خاصی باشد.


تعبیر خواب تراشیدن موی سر پسر بچه یا دختر بچه

معبران تعبیر خواب تراشیدن موی کودکان را نیکو دانسته اند. آنها بر این باورند که دیدن چنین خوابی می تواند حاکی از تقوا پیشکی برای کودک در آینده باشد. همچنین می تواند نشانه پایان روزهای سخت و بحران ها برای بیننده خواب باشد. سعادمتندی و رسیدن خیر و برکت برای بیننده خواب از تعابیر دیگر این نوع خواب می باشد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب کوتاه کردن مو با تیغ و قیچی

تعبیر خواب تراشیدن موی سر پسر بچه یا دختر بچه


تعبیر خواب تراشیدن موی سر مرد توسط زن

تعبیر خواب تراشیدن موی مرد توسط زن یا هر فرد دیگری حاکی از کمبود قدرت برای مرد است. رویت چنین خوابی نشان می دهد که مرد برای اعمال قدرت خود ناتوان است و این موضوع وی را آزرده خاطر نموده است.

☺ تعبیر خواب «تراشیدن موی سر» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «تراشیدن موی سر» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


1 دیدگاه

  1. باران حبی

    دختر مجردی دارم 25ستله که در خواب دیدم موهایش را از ته تراشیده است ولی چهره‌اش همچنان زیبا و مظلوم بد تعبیر ان چیست یه دنیا ممنون خیلی نگران وپریشانم آز آن خواب

نظر خود را بیان کنید