تعبیر خواب قرابه (غرابه)

دیدن قرابه (غرابه) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن قرابه (غرابه) در خواب چیست؟

تعبیر خواب قرابه

قرابه (غرابه) شیشه ای است بزرگ و شکم دار با دهانه ای تنگ که در آن مایعات را انبار می کردند و نگه می داشتند که اکنون با وجود ظروف پلاستیکی نه مورد مصرف دارد و نه ساخته می شود.

دیدن قرابه در خواب مثل چند شیئی دیگر که نوشتم توقع و انتظار و میزان طمع و آز ماست در امور مالی برخی از معبران نوشته اند که قرابه خادم است یا ناظر خرید خانواده که پول را به او می سپاریم تا خرید های لازم را انجام دهد و به افراد خانواده نیز اگر بخواهند و طلب کنند هر یک سهمی به تناسب بپردازد.

این تعبیر از آن جهت شده که ساغر ها و تنگ ها را از قرابه پر می کردند و سر سفره می بردندو یک قرابه می توانست چندین تنگ و ساغر را پر کند و به هر کدام به اندازه ظرفیتی که داشتند سهم بدهد.

اگر در خواب احیانا قرابه ای دیدید چنین کسی در زندگی بیداری شما پیدا می شود و نقش می گیرد و اگر ببینید قرابه ای داشتید و آن را شکستید یا خود شکست همان شخص را از دست می دهید.

به تاویلی که در بالا نوشتم اگر قرابه را میزان آز و طمع خویش بدانیم وجود یک قرابه بزرگ در خواب ما نشان دهنده این است که آز و طمع زیاد داریم و بسیار حریص هستیم و آزمند شده ایم یا می شویم و چنانچه آن قرابه را بشکنیم به راه درست زندگی باز می گردیم و آز و طمع را از خود می رانیم.


خواب های مرتبط با قرابه:


 

تعبیر خواب «قرابه (غرابه)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «قرابه (غرابه)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید