مجله آلامتو

اسم بین المللیاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم بین المللی

تیموتی

تیموتی (Tiomothy): این نام از کلمه تیموتئوس یونانی گرفته شده است. تیموتی نام همدم وهمراه همیشگی سنت پل بود.

فرانسیس

فرانسیس (Frances): این نام فرم زنانه فرانسیس (Francis)است و در اصل به معنای” فرانسه” یا “فرانسوی” است.

هنری

هنری (Henry): این نام از دو قسمت haim به معنای خانه و rīc به معنای قدرت و فرمانروایی تشکیل شده…

دیانا

دیانا (Diane): در اساطیر یونانی دیانا معادل آرتمیس یونانی است و به عنوان زیبا و پاکدامن شناخته شده است.

جری

جری (Jerry): جری فرم دیگری از جرمی یا جرالد است. اگر به عنوان نام دختر به کار رود به صورت…

سامانتا

سامانتا (Samantha): در مورد منشا اصلی این نام بحث‌های زیادی وجود دارد. در اواخر قرن هجدهم در ایالت متحده رواج…

جک

جک (Jack): این نام از واژه‌ی انگلیسی جانکین گرفته شده و سپس به جاکین تغییر یافته است. در نهایت پسوند…

هثر

هثر (Heather): این نام از یک گیاه روشن و سخت گرفته شده است.

1 2 3 14