معنی اسم نیکول

نام نیکول به چه معناست؟

نیکول (Nicole): این نام فرم زنانه نیکولاس بوده و از nikē به معنای” پیروزی” و laos به معنای” مردم” مشتق شده است.

همچنین بخوانید: اسم های خاص خارجی


اسم نیکول

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نیکول ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نیکول چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نیکول از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نیکول تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نیکول بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نیکول به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نیکول

نام های دخترانه بر وزن نیکول به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید