اسم عبری


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم عبری

دانیال

معنی نام دانیال: (تلفظ: dāniyāl) (عبری) قضاوت خدا، یا خدا حاکم من است، (در اعلام)…

راحل

راحل یا راحیل(Rachel): این نام در کتاب مقدس ذکر شده است و در زبان عبری…

ربکا

معنی اسم ربکا: ربه‌کا یا ریوکا در عبری امروزی یا ربقاه یا رفقه در عهد…

دبورا

معنی اسم دبورا (Deborah): دبورا در زبان عبری به معنی زنبور است.

جاشوا

معنی اسم جاشوا (Joshua): جاشوا در زبان عبری به معنای “خداوند نجات دهنده است” می…

مرسنا

معنی اسم مرسنا: مرسانا در زبان عبری به معنی: «هدیهٔ خداوند» است. در کشورهای گوناگون…

عیسی

عیسی: (اسم عبری) (تلفظ: isā) (در اعلام) فرزند حضرت مریم ملقب به مسیح و از…

جوزف

جوزف(Joseph):جوزف فرم انگلیسی نام عبری یوسف است و به معنای ” خدا پسری دیگری به…

ايليا

ايليا : (عبری) 1- خداوند خدای من است؛ 2- (اَعلام) 1) (در تورات) از انبیای…

ميكائيل

ميكائيل : (عبري) 1- (= ميكال) به معني «كيست مثل يهوّه»؛ 2- (اَعلام) 1) نام…

مُهيمِن

مُهيمِن : (معرب از عبري) 1- آگاه به حاضر و غايب؛ 2- از نام‌ها و…

مِهراس

مِهراس : (عبری) (اَعلام) 1) نام پدر الياس پيغمبر(ع)؛ 2) موبدي رومي كه قيصر او…

موسی

موسی : (عبري) 1- به معني از آب كشيده؛ 2- (اَعلام) 1) موسي ابن عمران(ع)…

ايّوب

ايّوب : (عبری) 1- برگشت به سوي خدا؛ 2- (اَعلام) 1) (در تورات) از پیامبران…

اميريوسف

اميريوسف :  (عربي ـ عبري) از نام‌هاي مركب، ( امير و يوسف.

امیراسماعیل

اميراسماعیل : (عربي ـ عبری)، از نام  هاي مركب، ه امير و اسماعیل.

امیرابراهیم

اميرابراهيم : (عربي ـ عبري)، از نام هاي مركب، ( امير و ابراهيم.

الیاس

الياس : (عبری) (= ايليا) 1- (اَعلام) نام پيغمبري از يهود و بني اسرائيل در…

اسماعیل

اسماعيل : (عبري) 1- به معني «مسموع از خدا »؛ 2- (اَعلام) 1) پیامبر بنی…

اِسرافیل

اِسرافيل : (عبري) 1- درخشيدن مانند آتش؛ 2- (در اديان) به باور مسلمانان و پيروان…

1 2