معنی اسم ربکا

نام ربکا به چه معناست؟

معنی اسم ربکا: ربه‌کا یا ریوکا در عبری امروزی یا ربقاه یا رفقه در عهد عتیق (به معنی فریبنده) نام همسر اسحاق و عروس ابراهیم، نوهٔ ناحور برادر ابراهیم و خواهر لابان بود. ابراهیم العاذر را برای خواستگاری از او فرستاد و رفقه عروس ابراهیم شد. رفقه مادر یعقوب و عیسو بود.

ربکا (Rebecca): این نام در کتاب مقدس ذکر شده است. ربکا آرامی بوده و این نام احتمالا به آرامی‌ها بر می‌گردد.اسم ربکا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ربکا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ربکا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ربکا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ربکا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ربکا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ربکا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ربکا

نام های دخترانه بر وزن ربکا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید