معنی اسم آلیس

نام آلیس به چه معناست؟

معنی آلیس: الیس یک اسم دخترانه با ریشه فرانسوی به معنی بانوی نجیب زاده، دختر اصیل، خانم با اصل و نسب است.اسم آلیس

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آلیس ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آلیس چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آلیس از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آلیس تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آلیس بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آلیس به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آلیس

نام های دخترانه بر وزن آلیس به زودی درج میگردد.℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید