اسم عربی

اسامی عربی خاص و زیبا با معنی برای انتخاب اسم بچه

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم عربی

محیا

معنی اسم مَحیا : (عربی) حیات، زندگی. مُحَيّا : (عربی) (در قدیم) چهره، صورت. عدد…

هانیه

هانیه : (عربی) شادمان، خوشبخت. حانيه : (عربی) مهربان، دلسوز. عدد ابجد اسم هانیه ابجد…

فاطمه

معنی اسم فاطمه: (عربی) (مؤنث فاطم)، زنی که بچه‌ی دوساله را از شیر گرفته؛ (اَعلام)…

سودا

معنی اسم سودا Soda :    (عربی) 1- (به مجاز) فكر، خيال، شور و شوق؛…

علی

معنی علی : (عربی) 1- بلند، بلند بر آمده، بلند قدر؛ 2- بزرگ، شریف؛ 3-…

جلال

اسم پسرانه جلال معنی: (تلفظ: jalāl) (عربی) بلند پایگی، عظمت، بزرگی، از صفات خداوند که…

رضا

ریشه اسم رضا: عربی معنی رضا: 1- رضايت، راضي، خشنود؛ 2- (در تصوف) رضا اين…

مهدی

معنی اسم مهدی: در لغت به فتح ميم به معناي هدايت كرده شده ، جمع…

امیر

اسم امیر ریشه: عربی معنی: پادشاه، حاكم، درجه‌ای پایین‌تر از پادشاه، فرمانده‌ی سپاه، سردار، سپهسالار.…

امين

امین : (عربی) 1- امانتدار، زنهاردار؛ 2- طرف اعتماد، معتمد؛ 3-(اَعلام) 1) از القاب پیامبر…

اعظم

معنی اسم اَعظم : (عربی) 1- بزرگ، بزرگتر، بزرگترین، بزرگوار، بزرگوارتر؛ 2- از صفات خدوند.…

نسا

نِسا : (عربی، نساء)؛ 1- (در قدیم) زنان؛ 2- (اَعلام) 1) سوره‌ی چهارم از قرآن…

ملیسا

اسم مليسا به عربی:    (عربي) 1- زماني بين مغرب و نماز عشا؛ 2- ماه…

امیریل

معنی اسم امیریل: پادشاه شجاع ، پهلوان دلیر

حیدر

معنی حیدر: (حِ دَ) [ ع . ] (اِ.) 1 – شیر. 2 – لقب…

مقداد

معنی مقداد: نام یکی از اصحاب پیامبر(ص) و از اولین شیعیان علی(ع) معنی نام مقداد…

رویا

معنی رویا: (رُ) [ ع . رؤیا ] (اِ.) آن چه انسان در خواب بیند.…

جعفر

معنی جعفر در لغت نامه دهخدا: جعفر. [ ج َ ف َ ] (ع اِ)…

هیما

هیما : بانوی عاشق ، مرکب از هیم(عربی به معنای عاشق و شیفته ) +…

ميثم

ميثم : (عربي) 1- پاي و سپل شتر كه محكم به زمين كوبيده شود؛ 2-…

ميثاق

ميثاق:  (عربي) پيمان و عهد.

مهند

مُهنّد : (عربي) (در قدیم) ساخته شده در هندوستان به ویژه نوعی شمشیر، هندوانی، شمشیر…

مهديار

مَهديار : (عربي ـ فارسي) (مَهد = (به مجاز) سرزمين، كشور، ميهن + يار (پسوند…

موعود

موعود : (عربي) وعده داده شده يا از پيش تعيين شده.

منيب

مُنيب : (عربي) (درقديم) بازگشت كننده به سوي حق.

منصور

منصور : (عربي) 1- (در قديم ) ياري داده شده، پيروز شده، پيروز و موفق؛…

معين

مُعين : (عربي) ياريگر، كمك كننده، ياور.

معز

مُعِز : (عربي) 1- (در قديم) گرامي دارنده؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3-…

معرفت

معرفت :  (عربي) 1- شناخت كسي يا چيزي در آشنا شدن به ويژگي او يا…

معراج

مِعراج: (عربي) 1- (در اديان) رفتن به سوي آسمان، به ويژه در مورد پیامبر اسلام(ص)؛…

مصطفی

مصطفي : (عربي) 1- (در قديم) برگزيده، صاف كرده شده؛ 2- (اَعلام) 1) از القاب…

مشتاق

مشتاق : (عربي) 1- داراي شوق، بسيار مايل، آرزومند؛ 2- (به مجاز) عاشق؛ 3- (در…

مسلم

مُسلِم :  (عربي) 1- پيرو دين اسلام، مسلمان؛ 2- (اَعلام) 1) مسلم ابن عقيل ابن…

مسعود

مسعود : (عربي) 1- مبارك، خجسته؛ 2- (در قديم) نيك بخت، سعادتمند؛ 3- (اَعلام) 1)…

مرصاد

مِرصاد : (عربي) (در قديم) كمين‌گاه، گذرگاه.

مرسل

مُرسَل : (عربي) 1- (در اديان) فرستاده شده (از سوي خدا)، رسول صاحب كتاب؛ 2-…

مرتضی

مرتضي : (عربي) 1- (در قديم) پسنديده شده، مورد رضايت و پسند قرار گرفته؛ 2-…

مرآت

مرآت : (عربي) (در قديم) آينه، ( آينه و آئينه.

مدثر

مُدَثِر : (عربي) 1- جامه در سر كشيده؛ 2- (اَعلام) سوره‌ي هفتاد و چهام از…

مختار

مختار : (عربي) 1- آن كه در انجام دادن يا انجام ندادنِ كاري آزاد است،…

1 2 3