اسم عربی


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم عربی

ملیسا

اسم مليسا به عربی:    (عربي) 1- زماني بين مغرب و نماز عشا؛ 2- ماه…

حنیف

راست؛ مستقیم. ثابت و پایدار در دین. کسی که متمسک به ‌دین اسلام یا در…

امیریل

معنی اسم امیریل: پادشاه شجاع ، پهلوان دلیر

حیدر

معنی حیدر: (حِ دَ) [ ع . ] (اِ.) 1 – شیر. 2 – لقب…

مقداد

معنی مقداد: نام یکی از اصحاب پیامبر(ص) و از اولین شیعیان علی(ع) معنی نام مقداد…

رویا

معنی رویا: (رُ) [ ع . رؤیا ] (اِ.) آن چه انسان در خواب بیند.…

جعفر

معنی جعفر در لغت نامه دهخدا: جعفر. [ ج َ ف َ ] (ع اِ)…

هیما

هیما : بانوی عاشق ، مرکب از هیم(عربی به معنای عاشق و شیفته ) +…

فياض

فياض :  (عربي) 1- (در قديم) جوانمرد و بخشنده؛ 2- داراي آثارِ مفيد، پر بركت.

فهيم

فهيم : (عربي) (= فهميده)،   فهميده.

قَهار

قَهار : (عربي) 1- نيرومند، پر زور؛ 2- (در قديم) سلطه‌گر و غالب و چيره؛…

ميثم

ميثم : (عربي) 1- پاي و سپل شتر كه محكم به زمين كوبيده شود؛ 2-…

ميثاق

ميثاق:  (عربي) پيمان و عهد.

مُهنّد

مُهنّد : (عربي) (در قدیم) ساخته شده در هندوستان به ویژه نوعی شمشیر، هندوانی، شمشیر…

مهدي‌رضا

مهدي‌رضا : (عربي) از نام‌هاي مركب، ( مهدي و رضا.

مَهديار

مَهديار : (عربي ـ فارسي) (مَهد = (به مجاز) سرزمين، كشور، ميهن + يار (پسوند…

مهدی

معنی اسم مهدی: در لغت به فتح ميم به معناي هدايت كرده شده ، جمع…

مُهاجر

مُهاجر : (عربي) 1- آن كه براي اقامت دائم از وطن خود به جاي ديگري…

موعود

موعود : (عربي) وعده داده شده يا از پيش تعيين شده.

موحد

موحد : (عربي) آن كه به يگانگي خداوند ايمان دارد، يكتا پرست.

1 2 3 15