مجله آلامتو

اسم عربی


اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم عربی

معروف

معروف : (عربي) 1- آنچه در نزد دیگران یا در نزد همه شناخته شده است؛…

معرفت

معرفت :  (عربي) 1- شناخت كسي يا چيزي در آشنا شدن به ويژگي او يا…

مِعراج

مِعراج: (عربي) 1- (در اديان) رفتن به سوي آسمان، به ويژه در مورد پیامبر اسلام(ص)؛…

مُعتصم

مُعتصم : (عربي) 1- (در قديم) چنگ در زننده، پناه برنده؛ 2- چنگ زننده در…

مَعاذ

مَعاذ : (عربي) 1- (در قديم) پناهگاه؛ 2- (اَعلام) معاذ ابن جبل: [قرن اول هجری]…

مَعاد

مَعاد : (عربي) 1- (در ادیان) زنده شدن دوباره  ی انسان بعد از مرگ تا…

مَظهر

مَظهر : (عربي) 1- نماد، نشانه؛ 2- محل تجلي، تجلي‌گاه؛ 3- (در تصوف) شخص داراي…

مُظفر

مُظفر : (عربي) 1- پيروز، غالب، موفق؛ 2- (در حالت قيدي) با پيروزي و موفقيت.

مَظاهر

مَظاهر : (عربي) (جمعِ مَظهَر)، جلوه‌ها، نشانه‌ها.

مُصيب

مُصيب : (عربي) 1- (در قديم) آن كه حقيقت امري را دريافته است؛ 2- درستكار،…

مُصلح

مُصلح : (عربي) آن‌كه با خير انديشي و نيكوكاري به مردم كمك مي‌كند و مشكلات…

مصطفي

مصطفي : (عربي) 1- (در قديم) برگزيده، صاف كرده شده؛ 2- (اَعلام) 1) از القاب…

مصدّق

مصدّق : (عربي) 1- گواهي دهنده به درستي كسي يا چيزي؛ 2- (در حقوق) آن…

مِصباح

مِصباح : (عربي) (درقديم ) چراغ.

مُشير

مُشير : (عربي) (در قديم) آن كه در كارها با او مشورت مي‌كنند، مشورت كننده،…

مشهود

مشهود :  (عربی) 1- آشکار، نمایان؛ 2- دیده شده، مشاهده شده.

1 2 3 4 5 18