معنی اسم دیانا

نام دیانا به چه معناست؟

معنی اسم دیانا (Diana): 1- (اوستایی) نیكی رسان، نیكویی بخش؛ (در اسطوره‌های رومی) الهه‌ی ماه، جنگلها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی.

اسم دخترانه دیانا (Diane) به چه معناست: در اساطیر یونانی دیانا معادل آرتمیس یونانی است و به عنوان زیبا و پاکدامن شناخته شده است.


عدد ابجد کلمه دیانا

  • ابجد کبیر کلمه دیانا برابر است با: 66
  • ابجد صغیر اسم دیانا برابر است با: 18
همچنین بخوانید: اسم های خاص خارجی


اسم دیانا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار دیانا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام دیانا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن دیانا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به دیانا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به دیانا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با دیانا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن دیانا

نام های دخترانه بر وزن دیانا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید