اسم دختر به ترتیب حروف الفبا

گلچین نامهای دخترانه بر اساس حروف الفبا

اسامی دخترانه بر اساس حروف الفبا

مجموعه اسامی دختر گلچین شده توسط کاربران مجله آلامتو و به ترتیب حروف الفبا.

اسم دخترانه الف

آتوسا نام دختر كوروش و اردشير دوم
آرزو خواهش، مراد،
آرميتا
پارسا، فروتن
آزاده آن كه در بند نباشد،
آزيتا
آزاده
آسيه ستون و عمود
آفرين شادباش و ستايش
آمنه توده، چوب ريزه خشك
آناهيتا
نام رب النوع آب در ايران باستان
آنوشا نغمه، صدا
آوا آهنگ، آواز
آهو
غزال، چابك
آيدا ماه وش، ماه روشن
احترام بزرگ داشتن،
اختر
ستاره، كوكب، ستاره بخت و اقبال
اعظم بزرگ تر، بزرگوارتر
افسانه سرگذشت، حكايت
افسر تاج، گرامي تر
الماس
يكي از سنگ هاي قيمتي
الناز
ايلناز(تركي)
الهام وحي، تلقين كردن،
الهه
رب النوع، بت
انگاره برگه محاسبات، بازگويي سرگذشت ها(انگاره مي كند)

اسم دختر ب

بتول پارسا، نوراني، كسي كه از دنيا بريده باشد و از ازدواج خودداري كرده باشد.
بنفشه گلي زيبا و معروف كه طبيعت آن سرد است.
بهار زيبايي، بتخانه چين
بهاره
كشت بهاره، گروه زنبوران ونام دهي
بهرخ
خوش چهره، نيك روي
بهناز باناز خوب، خوش ناز
بيتا خانه، يكتا، بي ماند

نام های دخترانه با پ

پانته آ نام زن زيبايي كه مادي ها او را براي كوروش آوردند ولي كوروش او را به شوهرش بازگردانيد.زماني كه شوهرش در جنگ با مصري ها كشته شد او هم خودكشي كرد.
پرستو نام پرنده اي كوچك كه در بهار تابستان پيدا مي شود.
پروانه
نام حشره اي كه خود را به چراغ و شمع مي زند، حكم و فرمان، دليل، رهبر
پروين
چند ستاره كوچك نزديك به هم(ثريا)
پريچهر
بسيار زيبا، نام زن جمشيد
پريسا
افسونگر، تسحير كننده
پري فرشته، همزاد
پگاه بامداد، صبح
پيروزه جواهري كه نگاه كردن به آن روشنايي چشم را مي افزايد.

نام دخترانه ت

تبسم خنده، لبخند
ترانه
آهنگ، آواز، طنز، خوش طبعي
توتيا سنگ سرمه چشم
توران
استاني كه فريدون به پسر بزرگ خود(تور) داده و به توران موسوم شد
تينا
به زبان( زند و پازند) به معني گل

زیباترین اسامی دخترانه بر اساس الفبا

زیباترین اسامی دخترانه بر اساس الفبا

اسمهای دخترانه با حروف ث-ج-چ

ثريا ستاره، پروي
جلوه خودنمايي، آشكار كردن
جوهر
گوهر
چهره
روي، صورت
چيكا
نام پرنده است.

نام دخترونه با ح

حرمت آبرو، احترام
حليمه
زن بردبار، نام دايه پيامبر
حميده
ستوده، پسنديده
حميرا
زن سپيد و سرخ، لقبي كه پيامبر به عايشه داده بود.
حوا زن گندمگون،
حوري زن بهشتي، زيبا و سفيد

اسامی دختر با حرف خ

خاتون خانم، باوي بزرگ
خاطره
يادبود،سرگذشت
خجسته
مبارك، فخنده
خديجه
بچه شتر، نام اول پيامبر
خيرالنساء بهترين زنان، لقب حضرت فاطمه

نامهای دخترانه با حروف د-ذ

دردانه يك دانه مرواريد، در يكتا
درنا
پرنده اي بزرگ و سفيد
دريا
آب زياد، اقيانوس
دنيا جهان، هستي
ديبا نوعي پارچه ابريشمي كنايه از روي زيبا
ذكيه
تيزهوش

گلچین نامهای دخترانه زیبا

گلچین نامهای دخترانه زیبا

نام دختر با ر

رابعه آهنگي در موسيقي چهارم
راحله
كوچ كننده
راضيه شادمان
ربابه
همسر دوم امام حسين، واحد تنبور
رخساره رخ، چهره
رايحه
بوي خوش
رعنا
خوش اندام، متكبر، خودخواه
رقيه دختر امام حسين، آنچه براي به دست آوردن چيزي يا به جهت حفظ و نگه داري خود به كار ببرند از قبيل دعا
ركسانا
نوراني، روشن
روشنك روشن، پرچم روشنايي
رويا خيال، هر چيزي كه از زمين برويد

اسم دخترانه به حروف الفبا ز-ژ

زبيده گل هميشه بهار
زري ساخته از زر، طلايي
زهرا
درخشان، پرنور، لقب حضرت فاطمه
زهره شكوفه، سپيدي، دومين ستاره منظومه شمسي به نام ناهيد
زيبا
خوب روي، خوش سيما
زينب در خت خوشبوي و خوش منظر
زينت زيبا، زيور
زيور
آلات آرايشي كه زنان به خود بياويزند
ژاله قطرات باران، سرشگ هوا
ژيلا
جيلا(گيلكي)

اسامی دخترونه با حرف الفبای س

ساحل كرانه، كناره دريا
سارا، ساره خالص، صاف، نام زن حضرت ابراهيم و مادر اسحاق
ساغر
باده شراب، پياله مي
ساناز نام گلي خوشبو
سايه منطقه تاريك
سپيده
سحرگاه، روشني
ستاره كوكب، علم و پرچم
ستوده
ستايش شده
سحر
پيش از آفتاب
سروناز
سرو سهي، نام نوايي در موسيقي
سكينه دختر امام حسين
سمانه
بلدرچين، كرك
سميرا
زن گندمگون، نام محلي در راه مكه
سميه
همنام، همتا
سودابه
دختر پادشاه هاماروان، زن كيكاووس
سوزان سوزنده، آفتاب و زيبايي
سوسن
نام گياهي
سوگلي
محبوب ، برگزيده
سولماز
زني كه پژمرده نمي شود( تركي)
سهيلا نرم، ملايم
سيما
چهره، روي، نقره نام
سيمين خوب، ظريف، نقره گون

اسم های دخترانه تک و جدید

اسم های دخترانه تک و جدید

اسم دختر با ش

شادي خوشحال، شادان
شبنم
قطره، آبي كه سحرگاه بر روي برگ و گل نشيند
شعله
شرار آتش، زبانه آتش
شقايق
گل سرخ، قرمز وحشي
شكفته
گشاده، بازشده، هر گل سرخ بزرگ
شكوفه
گل درختان ميوه، غنچه درختان نورس
شكوه
حشمت
شكيبا بردبار،صبور
شكيلا داراي شكل و ظاهري زيبا
شهربانو
زيباي شهر، كسي كه در آن شهر از او زيباتر نباشد
شهرزاد شهري، در شهر تولد يافته
شهره
مشهور، نامور،
شهلا
چشم درشت شاداب، چشم سياه و فريبنده
شهناز
ناز شاه، از آهنگ هاي موسيقي
شهين
منسوب به شاه
شيدا ديوانه، عاشق و شوريده
شيرين
نام زن خسرو پرويز، معشوقه فرهاد زن خسرو
شيلا
موقع نهار خوردن، سفره امرا و بزرگان،
شيما
زن خال دار
شيوا بليغ، نيكو

نامهای دخترانه جدید با ص

صحرا بيابان، دشت
صديقه زن كوچك تر، راستگو
صغري
زن كوچك تر
صفورا
دختر شعيب و زن حضرت موسي
صنوبر كاج، هميشه سبز

اسامی دختر با حروف ط-ظ

طاهره پاك، مطهر، لقب و نام حضرت فاطمه(س)
طراوت
شادابي،
طلا زر، پر بها
طلعت
ديدار، برآمدن ستاره
طيبه پاك، مطهر، لقب و نام حضرت فاطمه(س)
ظريفه
ظريف، لطيف

اسم دخترانه با حروف ع-غ

عاتكه زن خوشبو، كمان، دختر عبدالمطلب جد پيامبر
عاليه
بزرگوار، بلند مرتبه، ارجمند
غزال آهو
غزل نوعي شعر، عشقبازي كردن

نام های دخترانه با حرف ف

فاطمه زني كه بچه دو ساله را از شير گرفته است، از شير گرفته شده، نام دختر پيامبر
فخري متكبر، كسي كه به ديگران فخر بفروشد
فرح
شادماني، سرور
فرخ لقا نام زن در كتاب امير ارسلان
فرناز
ناز باشكوه، داراي ناز زيبا
فرنگيس
دختر افرسياب
فروغ روشنايي
فريبا
فريب دهنده دل، زيبا
فريده ر.ك فريد
فوزيه زن رستگار شده
فيروزه
ر.ك پيروز

نام دخترانه با حروف ق-ک

قمر ماه
كبري مونث اكبر، بزرگتر
كتايون
جهان بانو، زني كه پادشاه باشد
كلثوم نيكو روي وفربه، گوشتالود
كوكب
ستاره، اختر
كيجا
دختر بچه
كيميا
مكر، اكسير، ماده اي كه تغيير ماده ديگر را سبب شود

نامهای دخترانه زیبا با گ

گل بهار كسي چون گل بهاري
گوهر
جواهر، اصل
گيتا
جهان، دنيا،گلي بسيار خوشبو
گيتي
جهان، دنيا،گلي بسيار خوشبو
گيسو موي سر

اسمهای قشنگ دخترانه با ل

لادن نام گلي خوشبو
لاله
گلي خودرو كه در بيابان مي رويد و سرخ رنگ است.
لعيا زن حضرت يعقوب
ليدا
از نام هاي متداول ايران
ليلا
معشوقه مجنون، لحني از موسيقی

نام دخترانه با میم

مائده سفره، خوردني ها
ماريا
زن سپيد و درخشان
مرجان
درخت و شاخه هاي آهكي كه در دريا برويد
مرجانه ر.ك مرجان
مرضيه
مورد پسند، نيكو
مرواريد مرجان، جسمي در ميان صدف
مريم
زن عبادت كار
مژده
بشارت، نويد
مژگان
جمع مژه
مستانه مانند مستان
مطهره
زن پاكيزه، مقدس
معصومه بي گناه
مليكا پادشاه
ملينا مهربان و نرم خو
منير نوراني، درخشان
منيژه
خودخواه، تكبر
مهتاب
نور و درخشندگي ماه
مهتاج
تاج ماه، ماهتاج
مهرآذر
دوستدار آتش
مهرناز
داراي مهر و ناز
مهري
مهر مانند، مانند خورشيد
مهسا مانند ماه، ماه گون
مهستي
ماه بانو، ماه خانم
مهشيد
شعاع ماه، پرتو ماه
مه لقا
ماه رو، زيبا
مهناز
ناز ماه
مهين
بزرگتر و بزرگترين
ميترا خداي مهر
ميشا هميشه، گل هميشه بهار
مينا آينه، شيشه رنگي

اسامی دخترانه با نون

ناتاشا نامي براي خانم ها
نازنين لطيف مانند ناز، دوست داشتني
نازيتا
پرناز وآنكه بسيار ناز كند
ناهيد
ستاره زهره
نجمه
كوكب، خوشه پروين
ندا فرياد
نرگس گلي است سفيد و كوچك
نسا زنان
نسترن گلي خوشبو
نسرين
گلي است سفيد و كوچك
نسيم
باد ملايم
نغمه
آواز، ترانه
نگار محبوب، معشوق، تصوير
نگين
سنگ پرارزشي كه روي انگشتر نصب مي كنند
نيكتا خوب
نيكي احسان، خوبي
نيلوفر
گياهي است كه مانند پيچك بالا مي رود.

نام های جدید دخترانه با حروف و-ه

وجيهه زن زيبا، چهره گشاده و خوش چهره
هاجر
زن حضرت ابراهيم، جدايي كننده
هايده
توبه كننده، بازگشت به حق
هدا
راهنما
هديه ارمغان، پيش كش
هستي
وجود، بودن
هليا
خورشيد، بگذار، باشد
هما مرغي افسانه اي، خجستگي،
هنگامه
فرياد، جمع مردم كه بر سر چيزي گرد آيند
هويدا
روشن، پيدا


2 دیدگاه

  1. ناشناس

    عالی بود چه اسم های قشنگی

  2. محمد عابد کریمی

    اسم های خیلی خوبش اما کم است حد اقل ۱۰۰۰ تا نام باشد

نظر خود را بیان کنید