اسم عربی دخترانه

لیست بهترین اسم های دخترانه عربی برای انتخاب نام فرزند دختر

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم عربی دخترانه

محیا

معنی اسم مَحیا : (عربی) حیات، زندگی. مُحَيّا : (عربی) (در قدیم) چهره، صورت. عدد…

هانیه

هانیه : (عربی) شادمان، خوشبخت. حانيه : (عربی) مهربان، دلسوز. عدد ابجد اسم هانیه ابجد…

فاطمه

معنی اسم فاطمه: (عربی) (مؤنث فاطم)، زنی که بچه‌ی دوساله را از شیر گرفته؛ (اَعلام)…

سودا

معنی اسم سودا Soda :    (عربی) 1- (به مجاز) فكر، خيال، شور و شوق؛…

اعظم

معنی اسم اَعظم : (عربی) 1- بزرگ، بزرگتر، بزرگترین، بزرگوار، بزرگوارتر؛ 2- از صفات خدوند.…

نسا

نِسا : (عربی، نساء)؛ 1- (در قدیم) زنان؛ 2- (اَعلام) 1) سوره‌ی چهارم از قرآن…

ملیسا

اسم مليسا به عربی:    (عربي) 1- زماني بين مغرب و نماز عشا؛ 2- ماه…

رویا

معنی رویا: (رُ) [ ع . رؤیا ] (اِ.) آن چه انسان در خواب بیند.…

هیما

هیما : بانوی عاشق ، مرکب از هیم(عربی به معنای عاشق و شیفته ) +…

آصفه

آصفه :    (عربی ـ فارسی) (آصف + ه (پسوند نسبت))، منسوب به آصف، ه…

الیا

الیا :    (یونانی) 1- گل خطمی صحرایی؛ 2- (در عربی) شحم‌المرج.

حسیبا

حَسِیبا :    (عربی ـ فارسی) (حَسِیب = پاک نژاد، پاکزاد، اصیل + ا (پسوند…

رضوانه

رضوانه :    (عربی ـ فارسی) (رضوان + ه (پسوند نسبت)) 1- منسوب به رضوان؛…

رانیا

رانیا :    (عربی) 1- بیننده؛ 2- (اعلام) نام جایی در هندوستان.

رافعه

رافعه :    (عربی) (مؤنث رافع) 1- رفع کننده؛ 2- از میان برنده و نابود…

زینا

زینا :    (عربی) نام دختر نوح نبی (ع).

صحرا

صحرا :    (عربی، صحراء) 1- (در جغرافیا) بیابان؛ 2- محلی خارج از منطقه  ی…

طیبه

طَيبه :    (عربي) (مؤنث طيب)، ي طيب.

طهورا

طَهورا :    (عربي) 1- از واژه‌هاي قرآني (و انزلنا من السماء ماء طهورا) به…

طوعه

طوعه :    (عربي) 1- اطاعت، فرمانبري؛ 2- (اَعلام) نام زني كه مسلم ابن عقيل…

فخری

معنی اسم فخری : (عربی ـ فارسی) (فخر + ی (پسوند نسبت))، منسوب به فخر،…

کلثوم

معنی اسم كلثوم : (عربی) 1- پرگوشت رخسار بی‌ترش‌رویی، دارای گونه و چهره‌ی پر گوشت؛…

لیلی

لیلی:    (عربی) (= لیلا)، ، لیلا. 1- و 2-

لیلا

ليلا :    (عربی) (مؤنث الیل) 1- درازترین و تارترین شب [صفتی برای زنان به…

نجما

نجما :    (عربی ـ فارسی) (نجم = نام سوره  ی پنجاه و سوم از…

یاسمن زهرا

ياسمن زهرا :    (فارسی ـ عربی) از نام های مرکب، یاسمن و زهرا.

طنین

طنین :    (عربي) 1- انعكاس صوت، پژواك؛ 2- حالتي از صدا كه داراي تأثير…

طناز

طَناز :    (عربي) 1- ويژگي زن يا دختري كه ظاهري زيبا و حركات و…

طاهره

طاهره :    (عربي) 1- (مؤنث طاهر)، زن پاك از پليدي و عيوب. + (…

صائمه

صائمه :    (عربي) (مؤنث صائم) (در قديم) آن‌كه روزه مي‌گيرد، روزه‌گير، روزه‌دار.

صاحبه

صاحبه :    (عربي) (مؤنث صاحب)، ( صاحب 1- ، 3- ، 4- و 5-

ساره

ساره :    (عبري) (= سارا، ساراي)؛ 1- اميره‌ي من؛ 2- (اَعلام) زوجه‌ي ابراهيم خليل(ع)…

خضرا

خَضرا : (عربي) (مؤنث اخضر) 1- به معني سبز، كبود، نيلگون، و آبي و سبز؛ 2-…

خزال

خزال : (عربی) با ناز راه رونده، کسی که با ناز راه می‌رود.

خدیجه

خديجه : (عربي) 1- مولودِ پيش از اتمام ماههاي بارداري، ولادت قبل از موعِد؛ 2- (اَعلام)…