اسم عربی دخترانه

لیست بهترین اسم های دخترانه عربی برای انتخاب نام فرزند دختر


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم عربی دخترانه

ملیسا

اسم مليسا به عربی:    (عربي) 1- زماني بين مغرب و نماز عشا؛ 2- ماه…

رویا

معنی رویا: (رُ) [ ع . رؤیا ] (اِ.) آن چه انسان در خواب بیند.…

هیما

هیما : بانوی عاشق ، مرکب از هیم(عربی به معنای عاشق و شیفته ) +…

هِشام

هِشام:    (عربی) 1- جُود و بخشش؛ 2- جوانمرد.

آصفه

آصفه :    (عربی ـ فارسی) (آصف + ه (پسوند نسبت))، منسوب به آصف، ه…

اِنتصار

اِنتصار :    (عربی) 1- (در قديم) ياری دادن، کمک کردن؛ 2- ياری يافتن، نصرت…

اَمانه

اَمانه :    (عربی) 1- اطمینان و آرامش قلب.

الیا

الیا :    (یونانی) 1- گل خطمی صحرایی؛ 2- (در عربی) شحم‌المرج.

اَشواق

اَشواق :   (عربی) (جمع شَوق) (در قدیم) شوق  ها، آرزومندی  ها.

بِلقیس

بِلقيس : (عربی) (اَعلام) ملكه‌ي شهر سبا كه در روايات نام همسر حضرت سليمان(ع) است.…

پرنگ

پرنگ :    1- فروغ و برق شمشیر؛ 2- (در عربی) فِرند؛ 3- پَرَند، رُبد،…

حَسِیبا

حَسِیبا :    (عربی ـ فارسی) (حَسِیب = پاک نژاد، پاکزاد، اصیل + ا (پسوند…

رضوانه

رضوانه :    (عربی ـ فارسی) (رضوان + ه (پسوند نسبت)) 1- منسوب به رضوان؛…

رانیا

رانیا :    (عربی) 1- بیننده؛ 2- (اعلام) نام جایی در هندوستان.

رافعه

رافعه :    (عربی) (مؤنث رافع) 1- رفع کننده؛ 2- از میان برنده و نابود…

زینا

زینا :    (عربی) نام دختر نوح نبی (ع).

زمزم

زمزم :    (عربی) 1- «آهسته آهسته»؛ 2- (اَعلام) 1) چاه آبی در مكه، در…

سمیعه

سمیعه :    (عربی) گوش شنوا.

سعاده

سعاده :    (عربی) 1- نیک بختی، خوشبختی؛ 2- (در احکام نجوم) سعد بودنِ ستاره…

سروراعظم

سروراعظم :    (فارسی ـ عربی) از نام  های مرکب،   سرور و اعظم.

1 2 3