معنی اسم نیکلاس

نام نیکلاس به چه معناست؟

معنی اسم نیکلاس (Nicholas): شکل یونانی نیکولائوس است و از nikē به معنی پیروزی و laos به معنی مردم مشتق شده است.اسم نیکلاس

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نیکلاس ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نیکلاس چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نیکلاس از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نیکلاس تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نیکلاس بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نیکلاس به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نیکلاس

نام های دخترانه بر وزن نیکلاس به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید