اسم عبری دخترانه


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم عبری دخترانه

راحل

راحل یا راحیل(Rachel): این نام در کتاب مقدس ذکر شده است و در زبان عبری…

ربکا

معنی اسم ربکا: ربه‌کا یا ریوکا در عبری امروزی یا ربقاه یا رفقه در عهد…

دبورا

معنی اسم دبورا (Deborah): دبورا در زبان عبری به معنی زنبور است.

مرسنا

معنی اسم مرسنا: مرسانا در زبان عبری به معنی: «هدیهٔ خداوند» است. در کشورهای گوناگون…