معنی اسم دبورا

نام دبورا به چه معناست؟

معنی اسم دبورا (Deborah): دبورا در زبان عبری به معنی زنبور است.اسم دبورا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار دبورا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام دبورا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن دبورا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به دبورا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به دبورا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با دبورا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن دبورا

نام های دخترانه بر وزن دبورا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید