فال انبیا حضرت ابراهیم

نتیجه استخاره سوره ابراهیم

چو آمد نام ابراهیم (ع) در فال – به سامان می رسد، كار تو امسال

رضایش را بدست آور، به هر، حال – بكن ،شكرانه لطف خداوند

ای صاحب فال، اقبال تو بلند، و در طالع سعد است در طول همین سال، فرجی در كار تو ایجاد می شود كه مشكل گشای كار بسته تو است، شكر خدای را بجای آور و با خلق خوش، با مردم سازش داشته باش تا آسایش داشته باشی و از نگرانی خلاص گردی كه خداوند تبارك و تعالی با تو است، پس تو هم با خدا باش و از تمام اندیشه های مخرب رها باش تا رستگار شوی، انشاءالله


برای تکرار فال انبیا، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فال انبیا