استخاره سوره ابراهیم آیه ۲۵

جواب استخاره صفحه ۲۵۹

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:   انجام بده
  • نتیجه کلی:   خوب است اقدام کنید که به اهداف خود می رسید.
  • نتیجه ازدواج:   اقدام کنید ولی اول همه ی صحبتها را بگویید تا مشکلی پیش نیاید.
  • نتیجه معامله:   با رعایت همه ی جوانب اقدام کنید انشاء… سود خواهید برد.
  • سوره:   ابراهیم
  • آیه:   25

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره ابراهیم آیه ۲۵

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ


ترجمه: و آن درخت پاک و زیبا به اذن خدا همه اوقات میوه‌های مأکول و خوش دهد (مثل جان پاک با دانش و معرفت و افکار و کردار نیکو در منفعت دائم برای خود و دیگران بدان درخت زیبای پر ثمر ماند). و خدا (این گونه) مثل‌های واضح برای تذکر مردم می‌آورد.