استخاره سوره ابراهیم آیه ۴۳

جواب استخاره صفحه ۲۶۱

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:   هرگز انجام نده
  • نتیجه کلی:   بسیار بد است بهیچ وجه انجام ندهید که بشدت پشیمان خواهید شد.
  • نتیجه ازدواج:   از فکرش بیرون بیایید که بهیچ وجه به صلاح شما نیست و در صورت انجام بدبخت خواهید شد.
  • نتیجه معامله:   در صورت انجام بشدت ضرر خواهید کرد انجام ندهید.
  • سوره:   ابراهیم
  • آیه:   43

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره ابراهیم آیه ۴۳

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ


ترجمه: (در آن روز سخت آن ستمکاران) همه شتابان و هراسان سر به بالا کرده و چشمها واله مانده و دلهاشان به دهشت و اضطراب است.