اسم عبری پسرانه


اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم عبری پسرانه

جاشوا

معنی اسم جاشوا (Joshua): جاشوا در زبان عبری به معنای “خداوند نجات دهنده است” می…

عیسی

عیسی: (اسم عبری) (تلفظ: isā) (در اعلام) فرزند حضرت مریم ملقب به مسیح و از…

جوزف

جوزف(Joseph):جوزف فرم انگلیسی نام عبری یوسف است و به معنای ” خدا پسری دیگری به…

ايليا

ايليا : (عبری) 1- خداوند خدای من است؛ 2- (اَعلام) 1) (در تورات) از انبیای…

ميكائيل

ميكائيل : (عبري) 1- (= ميكال) به معني «كيست مثل يهوّه»؛ 2- (اَعلام) 1) نام…

مُهيمِن

مُهيمِن : (معرب از عبري) 1- آگاه به حاضر و غايب؛ 2- از نام‌ها و…

مِهراس

مِهراس : (عبری) (اَعلام) 1) نام پدر الياس پيغمبر(ع)؛ 2) موبدي رومي كه قيصر او…

موسی

موسی : (عبري) 1- به معني از آب كشيده؛ 2- (اَعلام) 1) موسي ابن عمران(ع)…

ايّوب

ايّوب : (عبری) 1- برگشت به سوي خدا؛ 2- (اَعلام) 1) (در تورات) از پیامبران…

اميريوسف

اميريوسف :  (عربي ـ عبري) از نام‌هاي مركب، ( امير و يوسف.

امیراسماعیل

اميراسماعیل : (عربي ـ عبری)، از نام  هاي مركب، ه امير و اسماعیل.

امیرابراهیم

اميرابراهيم : (عربي ـ عبري)، از نام هاي مركب، ( امير و ابراهيم.

الیاس

الياس : (عبری) (= ايليا) 1- (اَعلام) نام پيغمبري از يهود و بني اسرائيل در…

اسماعیل

اسماعيل : (عبري) 1- به معني «مسموع از خدا »؛ 2- (اَعلام) 1) پیامبر بنی…

اِسرافیل

اِسرافيل : (عبري) 1- درخشيدن مانند آتش؛ 2- (در اديان) به باور مسلمانان و پيروان…

اِسحاق

اِسحاق :  (عبري) (اَعلام) 1) نام پسر حضرت ابراهيم(ع) از ساره [سارا] از زمره پيامبران…

اِرمیا

اِرميا : (عبري) (= ارمیای نبی= يرميا)، 1- يعني «يهوه به زير مي‌اندازد»؛ 2- (اَعلام)…

اِبراهیم

اِبراهيم : (عبري) 1- پدر عالي؛ 2- (اَعلام) 1) سوره‌ي چهاردهم از قرآن كريم داراي…

بنیامین

بِنيامين : (عبري) 1- یعنی پسر دست راستِ من؛ 2- (اَعلام) آخرين پسر حضرت يعقوب…

تارخ

تارخ : 1- (در عبري) (= تارح) به معنی تنبل؛ 2- (اَعلام) نام پدر حضرت…