معنی اسم جوزف

نام جوزف به چه معناست؟

جوزف(Joseph):جوزف فرم انگلیسی نام عبری یوسف است و به معنای ” خدا پسری دیگری به شما عطا کند” می‌باشد.  پسر محبوب یعقوب نبی نیز به همین نام ملقب بوده که برادران حسودش او را در چاه انداختند و در نهایت توسط گروهی به بردگی فروخته شد.


اسم جوزف

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جوزف ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جوزف چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جوزف تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید