معنی اسم مارگارت

نام مارگارت به چه معناست؟

مارگارت(Margaret): مارگارات به معنی مروارید است. این نام همیشه در قرون وسطی به همین معنی به کار می رفت.اسم مارگارت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مارگارت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مارگارت چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مارگارت از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مارگارت تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مارگارت بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مارگارت به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مارگارت

نام های دخترانه بر وزن مارگارت به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید