معنی اسم چارلز

نام چارلز به چه معناست؟

چارلز (Charles): این نام از کلمه کارل در آلمانی گرفته شده و به معنای انسان آزاد است. شکل لاتین این نام محبوبیت خود در اروپای قرون وسطی  را  مدیون  رهبر شارلمانی است.اسم چارلز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار چارلز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام چارلز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن چارلز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به چارلز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به چارلز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با چارلز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن چارلز

نام های دخترانه بر وزن چارلز به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید