معنی اسم جسیکا

نام جسیکا به چه معناست؟

جسیکا(Jessica):این نام ظاهرا منشاء شکسپیری دارد. جسیکا نام دختر شایلاک در تاجر ونیزی ( 1596 ) بود. این نام ممکن است شکلی از یک نام مقدس باشد که در روز شکسپیر به عنوان جسکا یا Iscah نمایان شده است.اسم جسیکا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جسیکا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جسیکا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جسیکا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جسیکا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جسیکا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جسیکا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جسیکا

نام های دخترانه بر وزن جسیکا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید