معنی اسم جسیکا

نام جسیکا به چه معناست؟

جسیکا(Jessica):این نام ظاهرا منشاء شکسپیری دارد. جسیکا نام دختر شایلاک در تاجر ونیزی ( 1596 ) بود. این نام ممکن است شکلی از یک نام مقدس باشد که در روز شکسپیر به عنوان جسکا یا Iscah نمایان شده است.


اسم جسیکا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جسیکا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جسیکا چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جسیکا تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید