معنی اسم ماتیلدا

نام ماتیلدا به چه معناست؟

معنی اسم ماتیلدا (matilda): ماتیلدا یکی از اسامی محبوب در کشورهای اسکاندیناوی است که فرم انگلیسی اسم دخترانه Mahthildis در آلمانی میباشد.

ملکه ماتیلدا

ماتیلدا (به انگلیسی: Matilda) که او را ماد (به انگلیسی: Maude) نیز می نامیدند، تنها دختر هنری یکم و جانشین او بود که سلطنتش با مخالفت درباریان روبرو شد و پسرعمه اش استفان پس از مرگ هنری یکم خود را پادشاه جدید انگلستان نامید. ملکه ماتیلدا همچنین شهبانوی امپراتوری مقدس روم و بعدتر دوشس نورماندی بود.اسم ماتیلدا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ماتیلدا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ماتیلدا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ماتیلدا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ماتیلدا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ماتیلدا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ماتیلدا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ماتیلدا

نام های دخترانه بر وزن ماتیلدا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید