معنی اسم جاناتان

نام جاناتان به چه معناست؟

معنی اسم جاناتان(Jonathan): این نام به معنای بخشش و هدیه ای از طرف خداست. جاناتان معمولا به عنوان نمادی از دوستی و وفاداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین بخوانید: اسم های خارجی


اسم جاناتان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جاناتان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جاناتان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جاناتان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جاناتان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جاناتان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جاناتان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جاناتان

نام های دخترانه بر وزن جاناتان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید