معنی اسم ساموئل

نام ساموئل به چه معناست؟

ساموئل(Samuel): ساموئل نامی است که در کتاب مقدس بارها ذکر شده است و احتمالا به معنای شنوا بودن خداوند یا ” خدا ندای او را شنید” است. همچنین ممکن است به عنوان ” درخواست شده از خداوند” باشد.

همچنین بخوانید: اسم های خاص خارجی


اسم ساموئل

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ساموئل ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ساموئل چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ساموئل از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ساموئل تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ساموئل بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ساموئل به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ساموئل

نام های دخترانه بر وزن ساموئل به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید