معنی اسم گریگوری

نام گریگوری به چه معناست؟

گریگوری (Gregory): این نام از یک کلمه یونانی به معنای مراقب و هوشیارگرفته شده است. گریگوری در میان مسیحیان اولیه بسیار محبوب بوده است. این افراد احترام زیادی برای هوشیاری و مراقب بودن قائل بودند.

همچنین بخوانید: اسم های خاص خارجی


اسم گریگوری

  • به نظر شما چه اسمی در کنار گریگوری ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام گریگوری چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن گریگوری از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به گریگوری تغییر میدهید؟

اسم پسر که به گریگوری بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با گریگوری به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن گریگوری

نام های دخترانه بر وزن گریگوری به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید