معنی اسم استفانی (Stephanie)

نام استفانی (Stephanie) به چه معناست؟

معنی استفانی (Stephanie): این نام از کلمه فرانسوی Stéphanie گرفته شده است که در میان مسیحیان اولیه به عنوان یک نام زنانه بسیار محبوب بوده است.اسم استفانی (Stephanie)

  • به نظر شما چه اسمی در کنار استفانی (Stephanie) ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام استفانی (Stephanie) چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن استفانی (Stephanie) از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به استفانی (Stephanie) تغییر میدهید؟

اسم پسر که به استفانی (Stephanie) بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با استفانی (Stephanie) به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن استفانی (Stephanie)

نام های دخترانه بر وزن استفانی (Stephanie) به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید