سینتیا (Cynthia): این نام ریشه یونانی دارد. سینتیا لقب الهه آرتمیس نیز بوده است. بعدها این نام توسط شاعر رومی به عنوان نام یک زن مورد استفاده قرار گرفت.


اسم سینتیا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سینتیا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سینتیا چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سینتیا تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید