معنی اسم سینتیا

نام سینتیا به چه معناست؟

سینتیا (Cynthia): این نام ریشه یونانی دارد. سینتیا لقب الهه آرتمیس نیز بوده است. بعدها این نام توسط شاعر رومی به عنوان نام یک زن مورد استفاده قرار گرفت.


اسم سینتیا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سینتیا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سینتیا چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سینتیا تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید