معنی اسم روت

نام روت به چه معناست؟

روت (Ruth): نام یک زن مقدس است که مردمش را برای همراهی با مادرشوهر خود ترک کرد. این نام در میان پیوریتن انگلستان تا حدودی به دلیل ارتباط آن با کلمه دلسوزی و شفقت بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.اسم روت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار روت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام روت چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن روت از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به روت تغییر میدهید؟

اسم پسر که به روت بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با روت به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن روت

نام های دخترانه بر وزن روت به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید