معنی اسم ویرجینیا

نام ویرجینیا به چه معناست؟

ویرجینیا (Virginia): این نام برای اولین بار برای یک کودک انگلیسی-آمریکایی در ویرجینیا مورد استفاده قرار گرفت.اسم ویرجینیا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ویرجینیا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ویرجینیا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ویرجینیا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ویرجینیا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ویرجینیا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ویرجینیا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ویرجینیا

نام های دخترانه بر وزن ویرجینیا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید