معنی اسم پروشات

نام پروشات به چه معناست؟

معنی اسم پروشات: . [پ ُ ] (اِخ ) نام دختر اردشیر سوم (اُخس ) هخامنشی و آتس سا. او زن اسکندر شد .

نام دخترانه پُروشات به چه معناست :    (= پروشاتو= پاروساتيس) 1- (در پارسي باستان puršātu) به معني پُرشاد؛ 2- (در يوناني prysates) 3- (اَعلام) 1) ملكه‌ي ايران، زن داريوش دوم و دختر اردشير اول هخامنشي (درازدست) از زنِ بابلي او به نام آنديا /āndiā/ يا آندريا/āndriā/؛ 2) دختر اردشير سوم هخامنشی (اُخس) و آتوسا، وي به ازدواج اسكندر درآمد.اسم پروشات

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پروشات ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پروشات چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پروشات از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پروشات تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پروشات بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پروشات به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پروشات

نام های دخترانه بر وزن پروشات به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید