معنی پروشات: . [پ ُ ] (اِخ ) نام دختر اردشیر سوم (اُخس ) هخامنشی و آتس سا. او زن اسکندر شد .


اسم پروشات

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پروشات ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پروشات چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پروشات تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید