معنی اسم اسکندر

نام اسکندر به چه معناست؟

اسكندر : (معرب از يوناني) 1- به معني ياوري كننده مرد؛ 2- (اَعلام) 1) اسکندر (= اسکندر مقدونی، اسکندر کبیر، اسکندر رومی): پادشاه مقدونيه [336-323 پیش از میلاد] كه در 20 سالگی به پادشاهی رسید. دو سال بعد به ايران حمله کرد و در سال 331 پیش از میلاد تخت جمشید را تسخير كرد و آتش زد. سپس روانه‌ي هند شد، ولی توفیقی نیافت و پس از بازگشت در بابل مرد؛ 2) اسکندر (= اسکندر ذوالقرنین): شخصیتی در افسانه‌های ایرانی که مادرش دختر فیلقوس (فیلیپ) یونانی و پدرش داراب شاه کیانی بود؛ 3) اسکندر: امیر [823-838 قمری] سلسله‌ي قراقوینلو؛ 4) اسکندر افرودیسی [وفات حدود 211 میلادی] فیلسوف ایرانی، از شارحان آثار ارسطو.اسم اسکندر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اسکندر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اسکندر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اسکندر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اسکندر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اسکندر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اسکندر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اسکندر

نام های دخترانه بر وزن اسکندر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید