معنی اسم جری

نام جری به چه معناست؟

جری (Jerry): جری فرم دیگری از جرمی یا جرالد است. اگر به عنوان نام دختر به کار رود به صورت Gerry نوشته خواهد شد.

همچنین بخوانید: اسم های خاص خارجی


اسم جری

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جری ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جری چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جری از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جری تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جری بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جری به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جری

نام های دخترانه بر وزن جری به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید